200 personer skal være invitert til MC-klubben Hog Riders’ julebord i klubbens lokaler i Kjøkkelvikveien i desember.

I dag fikk klubbens styreleder imidlertid avslag på søknaden om å skjenke alkohol mellom klokken 20 og 02 festkvelden.

Etter det bt.no kjenner til, bygger avslaget i stor grad på råd fra politiet.

— HA-venner I et brev til kontoret for skjenkesaker trekker politiet frem klubbens kontakt med MC Norway Bergen (tidligere Renegades), som er prøvemedlemmer i Hells Angels. Blant annet var flere av Hog Riders’ styremedlemmer gjester på en fest hos MC Norway i august, skriver politistasjonssjef Tore Salvesen.

På denne festen skal flere sentrale HA-ledere, både fra Norge og andre land, ha vært til stede.

— Når Hog Riders MC Bergen velger å ha jevnlig kontakt med klubber som Bergen MC Norway, antas det at de støtter Hells Angels-systemet, skriver Salvesen.

- Vold, narko og våpen Politiet har også gjort en gjennomgang av gjestelisten klubben har sendt over til kontoret for skjenkesaker. De har funnet 52 personer som er registrert som mistenkt, siktet eller dømt i saker som blant annet gjelder narkolovbrudd, våpenlovbrudd, vold, trusler og ran.

Gjestelisten inneholder også navn på flere sentrale personer både i MC Norway Bergen og Hells Angels i Norge, ifølge politiet.

Samtidig påpeker politiet at det etter deres erfaring ikke nødvendigvis er alle gjestene som blir ført opp på listen kommunen får tilgang til.

Politiet mistenker også at deler av inntektene for skjenkingen kan bli brukt til å betale «avgift» til Hells Angels, og fraråder på det sterkeste at klubben får skjenkebevilling.

Kontaktet advokat Styreleder Jan-Ove Dahle i Hog Riders mottok avslaget i går formiddag.

— Vi har allerede tatt kontakt med vår advokat, for å se hvordan vi kan ta dette videre. Noe mer vil jeg ikke kommentere nå, sier han til bt.no.

Klubbens advokat, Jørgen Riple, mener at skjenkeavslaget vitner om diskriminering av MC-klubben.

— Det provoserer meg at de behandles med et helt annet regelsett enn andre borgere. Hvis for eksempel BT søker om skjenkebevilling til et julebord, går politiet neppe inn og sjekker rullebladet til sjefredaktør Trine Eilertsen, sier Riple.

Han mener at praksisen er farlig og lite gjennomtenkt.