Denne perioden har særlig Frp og KrF vært uenige i en rekke saker i bystyret. En gjennomgang av partienes programmer viser også store forskjeller – blant annet på disse punktene:

  • Eiendomsskatten
  • Skjenkepolitikken
  • Salg av kommunale selskaper og aksjer
  • Kulturpolitikken

*Kildesortering av boss

  • Rushtidsavgift
  • Forlengelse av Bybanen

Mister 325 millioner

Frp vil trappe ned eiendomsskatten som årlig innbringer 325 millioner kroner og på sikt fjerne den helt. KrF vil gjøre skatten mer rettferdig og beholde og om mulig øke inntektene.

– Jeg kan ikke se at det er rom for å fjerne eiendomsskatten, sa KrFs gruppeleder Kristian Helland til BA 22. august.

Frp har en rekke ganger uttalt at skatten er «blodig urettferdig» og må fjernes.

Frp vil ikke endre dagens skjenkepolitikk, men la alle som søker om bevilling få det, dersom de tilfredsstiller kravene. KrF vil kutte i skjenketiden og la et restriktivt politi få vetorett ved vurdering av nye bevillinger.

– Vi kjemper imot den liberale skjenkepolitikken internt i byrådet. Men vi er ikke fornøyd med det vi har fått utrettet på dette området, sa gruppeleder Kristian Helland til BT i juli.

Med Frp i byråd vil den kampen bli enda vanskeligere for KrF.

Vil selge unna

Frp vil starte et massivt nedsalg av kommunale selskaper og eierandeler i private selskaper, inkludert Bergen Kino og BKK. I sitt budsjettforslag for 2006 foreslo partiet salg for nærmere tre milliarder kroner over fire år. KrF går mot salg av BKK, og vil være langt mer varsom med salg.

Frp vil kutte kraftig i kulturbevilgningene. Partiet er meget skeptisk til kultur som det ikke mener når «folk flest». KrF vil videreføre støtten til de store kulturinstitusjonene. Partiet har også listet opp langt flere konkrete mål med sin kulturpolitikk enn det Frp har.

I sitt budsjettforslag for 2006, ville Frp selge både Bergen kunstmuseum KF, Bergen kino og selge kunst for 200 millioner kroner.

KrF vil kildesortere og ikke brenne papir og plast. Frps Liv Røssland har, som styreleder for BiR, vært arkitekten bak et bystyrevedtak som stoppet et slikt krav.

– Dette er andre gang vi går på trynet, utbrøt en rasende byråd Lisbeth Iversen etter vedtaket 22. januar i år.

KrF vil vurdere å innføre rushtidsavgift for å begrense biltrafikken inn til sentrum. Frp er innbitt motstander av en slik avgift.

Bybanen kan spore av

Det skal sterk kompromissvilje til for å bygge bro mellom Frps og KrF standpunkt i bybanesaken.

I Frps program heter det at partiet vil vurdere å reversere bybaneprosjektet. Og partiet «vil heller ikke støtte en utvidelse av Bybanen.»

I KrFs program heter det at partiet vil ha et «fullt utbygget bybanenett til alle bydeler i Bergen og nærliggende nabokommuner.»

De to partiene har ikke gjort det lettere for seg i valgkampen. Frp ved å søke å hente stemmer på bybanemotstanden, KrF ved å stille et ultimatum. Partiet vil kun delta i et byråd som vil forlenge Bybanen.

– Vi er bybanepartiet. Det er helt utenkelig å videreutvikle Bergen uten bybane til alle bydeler, sa Filip Rygg til BT 13. juli.

Det er vanskelig å forestille seg at KrF har noe å gå på i denne saken. Partiets miljøtroverdighet står på spill. Men også Frp har vært knallhard i sin motstand.

– Jeg kan ikke se for meg at det finnes noen i Frp som kan være med på – gjennom en bompengefinansiert ordning – å videreføre Bybanen, sa Liv Røssland 4. august.

RUNE BERENTSEN