Hun angrer ikke på at hun fortalte om omskjæring i Bergens Tidende, men Hodan Saeed reagerte da hun så forsiden av søndagsvisen.

— Overskriften var «Omskjæring vanlig i Bergen», men det har jeg ikke sagt. Omskjæring er nok ikke vanligere i Bergen enn for eksempel i Oslo, der det bor langt flere mennesker fra land der omskjæring praktiseres, sier Hodan.

Hun er glad for at det nå blir fokus på kjønnslemlestelse, men er redd både nordmenn og somaliere som bare så forsiden av avisen skal få feil inntrykk.

— De som har lest artikkelen inni avisen, har bare gitt positive tilbakemeldinger. Men mange somaliere kan ikke lese, og misforstår når de ser bilde av meg på forsiden, sier hun.

For Hodan vet ikke hvor utbredt kjønnslemlestelse er i Bergen.

— Omskjæring er et problem over hele Norge, men noe som av forståelige grunner er veldig vanskelig å bevise, sier hun.

Ber pressen passe på

Nettopp derfor vil Hodan ha fokus på temaet. For å finne ut hvor vanlig det faktisk er, og drive forebyggende arbeid i Bergen.

Og hun forteller at hun har fått mye ros fra både norske og somaliske venner etter at hun på søndag etterlyste tiltak mot omskjæring i Bergen.

— Jeg har fått både telefoner og tekstmeldinger. Både gutter og jenter, lærere og venner fra barneskolen har takket for at jeg fortalte om dette, og sier at de er stolte av meg, forteller hun.

Hodan har også blitt invitert til å delta som studiogjest under årets tv-aksjon, for å fortelle om hvordan hun bekjemper omskjæring fra innsiden av miljøet, med kunnskap. For det er holdningsendringer som må til, ikke store avisoverskrifter.

— Jeg er redd for at somaliske jenter skal bli stigmatisert, og at folk skal tro at alle jenter som er på min alder eller yngre er omskåret, sier hun.

For når man tar opp et så følsomt tema, er det lett for å bli misforstått:

- Kan ramme norske jenter

— I mediene er det ofte slik at hver eneste negative ting som skjer, fører til at alle somaliere blir stigmatisert. Pressen ender lett opp med bare å fokusere på de negative sidene, men det er viktig å se de positive sidene ved det somaliske miljøet, sier Hodan.

Hun håper at folk forstår at omskjæring ikke bare er et somalisk problem, men noe som praktiseres i en rekke land.

— Det kan også ramme norske jenter, hvis de for eksempel har norsk far og afrikansk mor, sier hun

Og Hodan vil at folk skal forstå at den somaliske kulturen er mer enn kriminalitet og omskjæring.

— Vi vil integrere oss i det norske samfunnet, men det er alltid noen få som ødelegger for alle de andre, sier hun.

I gårsdagens avis sto det at Hodan Saeed er norsk-sudansk. Dette stemmer ikke. Hodan Saeed er norsk-somalisk.

ANGRER IKKE: Hodan Saeed (18) er glad for at hun valgte å fortelle om omskjæring i Bergens Tidende, og har fått mye støtte fra både nordmenn og somaliere etter at hun sto frem. FOTO: EIRIK BREKKE.