— En hjort er selvsagt en hjort for mye i forhold til flysikkerheten. Men vi har likevel et bestemt inntrykk av at gjerdene vi har satt opp, på en effektiv måte hindrer hjorten å ta seg inn på flyplassen, sier lufthavnsjef Dag J. Aksnes til Bergens Tidende.

Ifølge Aksnes observerte Avinors folk 34 hjort inne på flyplassområdet i fjor. Hittil i år har man altså bare sett én hjort på innsiden av sikkerhetsgjerdet.

De siste årene har hjorteplagen vært et alvorlig problem på Flesland. Hjort i store mengder har klart å ta seg inn på selve flyplassområdet og utgjort en stor fare for flysikkerheten. Det har vært flere tilfeller der fly har kollidert med hjort på rullebanen. De siste årene er nesten 60 hjort blitt avlivet inne på selve flyplassen.

Doble gjerder

For et par år siden satte Avinor opp et helt nytt 18 kilometer langt sikkerhetsgjerde rundt hele flyplassområdet. Men heller ikke dette var nok til å holde hjorten unna. Så sent som i 2005 ble fem hjort avlivet.

— Etter hvert som vi har oppdaget kritiske punkter, der hjort likevel har klart å forsere sikkerhetsgjerdet, har vi bygget dobbelt gjerde. Dette har vist seg å være effektivt. For hjorten har ikke forsvunnet fra områdene rundt flyplassen. Det er flere hjortetråkkk langs sikkerhetsgjerdet, og vi observerer stadig hjort langs utsiden av gjerdet. sier Aksnes.

Fornøyd viltforvalter

Også viltforvalter Hallvard Sandven i Grønn etat i Bergen kommune mener at hjorteplagen på flyplassen nå er løst.

— Man kan aldri gardere seg 100 prosent mot at hjort kommer seg inn på flyplassen. Men det er neppe mulig å få bedre statistikk enn det vi ser i år, blant annet fordi vi ikke kan gardere oss mot at personer gjør skade på gjerdene. Vi har hatt et godt samarbeid med Avinor for å hindre flere slike dyretragedier, sier Sandven.

Bedre på veien

Det er for øvrig ikke bare inne på flyplassområdet man er kvitt hjorteplagen. Også på flyplassveien mellom flyplassen og Telenorbygget har man hatt en rekke påkjørsler av hjort de siste årene. Men nå virker tiltakene også der.

— Vi har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen for å få ryddet skog langs veien og satt opp blinkende varselsskilt for bilistene. I år har vi ikke fått meldinger om at hjort er blitt påkjørt i dette området. Det er svært gledelig, sier Sandven.

HOLDES UTE: Gjerdet rundt Flesland flyplass holder hjorten borte fra rullebanen.ARKIVFOTO: ARNE NILSEN