Det økonomiske potensialet som ligg i hjortejakta er i ferd med å gå opp for stadig fleire grunneigarar. Jakt er ettertrakta vare blant pengefolket. Og det er troféjakta, jakta på dei største bukkane, som er aller mest ettertrakta.

Ivareta stammen

Skogeigarlaget i hjortefylket Sogn og Fjordane har berekna verdien av hjortejakta i fylket til over femti millionar kroner.

Utleigetrenden er driven fram av den enorme auken i hjortebestanden på Vestlandet, og blir ytterlegare forsterka av den negative utviklinga innanfor dei tradisjonelle jord— og skogbruksnæringane.

Men ikkje alle ønskjer å selge ut dei beste avlsbukkane for ein kvar pris. Framtida ligg i å ivareta ein livskraftig hjortestamme lokalt.

Nils O. Førde på Byrkjelo i Gloppen er blant grunneigarane som satsar på hjortejakt som eit kommersielt opplevingsprodukt. Gymnaslæraren Førde står for utleige av tre jaktfelt på til saman sju tusen dekar og elleve hjorteløyve.

Hjå han kjem dei tilreisande jegerane bokstaveleg talt til duk og dekka bord, og må stort sett berre stille med seg sjølv, eit gevær og gyldig jaktlisens.

Førde kan tilby husrom, mat, guiding, slakteplass, ettersøkshund og elles hjelp til det meste som er tilknytt jakta. Heile jaktperioden for 2005 vart utleigd i god tid.

Stor pågang

— Vi har eit prissystem der jegeren betaler for jaktretten på førehand. Prisen varierer frå tusen og opp til fire tusen kroner pr. løyve, alt etter om det er kalv, kolle eller vaksen bukk det er snakk om, seier Førde - Deretter tar vi ein tilleggspris, etter at dyret er felt, for kvar kilo slaktevekt.

Gjennom prissettinga prøver Førde og dei andre i fellesvaldet å få til ei god forvalting av hjortestammen i området. Dette skjer ved at jakt på mindre dyr er relativt sett billig, medan dei som vil jakte større dyr eller troféjakt på storbukkar må betale langt dyrare.

— Pågangen etter troféjakt er påfallande stor. Mange etterspør dette, og eg ser at dei går nok til andre jaktmarker når eg fortel om vår policy på området, seier Førde, som altså har laga seg eit prissystem som favoriserer jakt på dei dyra det er meir enn nok å ta av - nemleg yngre dyr i hjortestammen.

Sogn og Fjordane Skogeigarlag har i fleire år kursa sine medlemmer i å leige ut jaktrettar og drive jaktguiding.

Færre lokale jegerar

— Det kostar både tid og pengar å få lagt alt til rette for utleige. Det blir nesten som å drive ei lita reiselivsbedrift. Aller viktigast er å få inn seriøse folk, seier den 42-årige læraren, som har meir enn 20 år bak seg som aktiv hjortejeger.

Og litt jaktmoro sparer Førde trass alt til seg og sine.

— I framtida blir det kanskje færre og færre jegerar «som får vere med» på jakt. Vi vil oppleve fleire og fleire framande som betaler for å få jakte og reiser langt. Men det må jo vere plass til begge delar, for bestanden er framleis i vekst og talet på løyve stig. Eg trur det er nok til alle, seier han.

I alle fall tek han sjølv vare på sine eigne, for akkurat denne helga er det hans eigne som skal få bruke jaktområdet. Dermed er det ingen framandfolk denne helga, men tvert om duka for onklar, brør og nevøar i jaktlaget.

Business er business, men ein må jo ta litt vare på sine eigne også.

INGEN HJORT I DAG: På veg heim med Nils O. Førde, Brynjulf Førde og Johan Førde. Dei kunne lett ha sikra seg eit bytte denne dagen, men let vere fordi kolla var radiomerkt.
Øystein Torheim
PÅ POST: Jaktterrenget på eita i Gloppen er variert, og prega av mykje gammal skog. Dermed eignar det seg også for såkalle smygjakt. Her er det Johan Førde som ligg klar.
Øystein Torheim