TOR LEIF PEDERSEN

Dette ble resultatet av en befaring av sikkerhetsgjerdet på Flesland flyplass i går. Befaringen kom i stand etter initiativ fra politioverbetjent Terje Henry Midtun ved politistasjonen på lufthavnen.

Etter at BT i lang tid har fortalt om manglene ved gjerdet, og alle hjortene som har kommet seg inn på flyplassen og truet flysikkerheten, inviterte Midtun flere instanser til et møte for å drøfte om det er behov forbedringer av gjerdet. Representanter for Forsvaret, Avinor (tidligere Luftfartsverket) på Flesland, viltforvaltningen i Bergen kommune, politiet og Forsvarsdepartementets selskap Skifte Eiendom var med på befaringen.

50 dyr skutt

Opp gjennom årene har det vært et par tilfeller av kollisjon mellom fly og hjort på Flesland. Til alt hell har dette ikke medført alvorlige flyulykker.

I løpet av en 4-årsperiode er det skutt 50 hjorter inne på flyplassområdet. I år er det skutt to hjorter der. En hjortekalv ble nylig påkjørt og drept av et fly. For øyeblikket vet man at det befinner seg en kronhjort (bukk) og kanskje enda et dyr innenfor gjerdet. Store anstrengelser er gjort for å få avlivet bukken, uten resultat.

BT har i flere reportasjer påvist at flysikkerheten var truet av det elendige gjerdet som opprinnelig var satt opp da flyplassen ble bygget. Reportasjene bidro til at Luftfartsverket og Forsvaret gikk sammen om å sette opp et nytt sikkerhetsgjerde. Gjerdet til 7 millioner kroner sto ferdig våren 2002.

Avinor tar affære

Under befaringen i går kom det for en dag at gjerdet på en strekning av flere hundre meter sannsynligvis ikke kan hindre hjort å hoppe inn på området. På denne strekningen er gjerdet montert langs og under en skrent. Hjort vil være i stand til å hoppe ned og over gjerdet på dette stedet. Dermed vil de ha adgang til flyplassen, der dyrene finner gode beiter. Andre steder kan det tenkes at hjort kan krype under gjerdet.

Seksjonssjef Lasse Solberg i Avinor sier til Bergens Tidende at han umiddelbart vil sørge for tiltak for å hindre at hjort kan hoppe ned fra denne skrenten.

— I tillegg vil våre folk sammen med viltforvaltningen vurdere hver eneste meter av det 18 kilometer lange gjerdet for å se om det kan være smutthull der hjorten kan klare å komme seg under eller gjennom gjerdet, sier Solberg.

Forsvarets representanter ved befaringen bekreftet at de vil skjerpe sine inspeksjonsrutiner av gjerdene de har ansvar for rundt flyplassen.