TOR LEIF PEDERSEN

I mange år har hjort utgjort en fare for flysikkerheten på Flesland. Sikkerhetsgjerdet som blant annet skulle holde hjort ute fra flyplassen, var så dårlig at dyrene uten vansker har kommet seg inn på området. Flere ganger har fly kollidert med hjort. Til alt hell har det ikke skjedd alvorlige ulykker som følge av hjort på rullebanen. I løpet av de fire siste årene er det skutt rundt 50 hjort på innsiden av gjerdet.

Bergens Tidende har i flere år skrevet om svakheten med sikkerhetsgjerdet. For to år siden ble det montert et helt nytt, 18 km langt gjerde til 6-7 millioner kroner. Det skulle vise seg at gjerdet ikke var godt nok til å holde hjortene utenfor flyplassområdet.

Nytt gjerde forbedret

— Vi innledet samarbeid med Hallvard Sandven i viltforvaltningen i Bergen kommune, forteller driftssjef Lasse Solberg ved Avinor på Flesland til Bergens Tidende.

— På hans anbefalinger har vi supplert det nye gjerdet på flere strekninger. Noen steder er det satt opp enda et gjerde på innsiden av det eksisterende gjerdet, andre steder har vi montert gjerde i dobbel høyde, eller vi har montert bølge- eller piggtråd på toppen av gjerdet. I tillegg har vi fylt masse i underkant av gjerdet på noen strekninger for å hindre at hjorten presser seg under nettingen, sier Solberg.

— Jobben er utført av våre egne folk og har kostet 60-70.000 kroner. Etter at gjerdet var ferdig, har vi ikke registret hjort inne på flyplassområdet. Vi tør derfor si at sikkerhetsgjerdet nå endelig fungerer etter sin hensikt, sier Solberg.

Offer for trafikkdøden

Det store arealet innenfor sikkerhetsgjerdet var attraktivt for hjortene fordi de fant rikelig med saftig beite der. Når disse beitene nå er utenfor hjortenes rekkevidde, har dyrene sannsynligvis begynt å vandre mer i området rundt flyplassen for å finne nye beiter.

— Etter at sikkerhetsgjerdet ble ferdig, er det blitt mer vanlig at hjort blir påkjørt og drept på Flyplassveien, forteller Hallvard Sandven i viltforvaltningen i Bergen kommune til BT. - Bare siden september og frem til i forrige uke er fem hjorter blitt offer for trafikkdøden på strekningen fra rundkjøring ved Statoil-stasjonen øst for flyplassen og to kilometer i retning sentrum, sier Sandven.