Både underdirektør Arne Paulsen i flyplasseksjonen i Luftfartstilsynet og lensmann Norvald Visnes reagerer sterkt på at det fortsatt befinner seg hjort inne på flyplassområdet. De var ukjent med dette før Bergens Tidende kunne fortelle at to erfarne jegere så tre hjorter ute på flyplassområdet onsdag.

BT har i en serie artikler og reportasjer de tre siste årene påvist at det gamle gjerdet var totalt ubrukelig og til nedfalls. I løpet av tre år er det skutt rundt 50 hjorter inne på flyplassområdet.

Fly kolliderte med hjort

En gang holdt det på å gå riktig ille da en Braathen-maskin under landing kolliderte med en hjort. Til alt hell ble det ingen alvorlig ulykke av denne hendelsen.

Etter de mange BT-reportasjene, ble det bevilget seks millioner kroner til et nytt, 18 km langt sikkerhetsgjerde etter gjeldende normer. Det sto ferdig i 2001. Men gjerdet har ikke fungert hundre prosent etter forutsetningene. Etter at gjerdet kom opp, er det nemlig skutt syv hjorter på innsiden av gjerdet. Og nå har altså folk sett hjorter innenfor gjerdet igjen.

Helt sikkert hjort

En av dem som så hjortene onsdag, er Svein Tangen. Han forteller til Bergens Tidende:

— Onsdag ettermiddag mens det ennå var lyst og gode siktforhold, satt jeg og en bekjent om bord i flyet som skulle til Oslo. Da maskinen takset ut mot rullebanen, så vi de karakteristiske speilene i bakparten på tre hjorter. Både medpassasjeren min og jeg er jegere. Vi er ikke i tvil om at det var tre hjorter vi så. Naturligvis ble vi overrasket over å se dyrene inne på flyplassområdet, ikke langt fra selve rullebanen.

Hjort skal jo bare ikke befinne seg inne på en flyplass, sier Tangen.

— Hva tenker du om dette?

— Man kan spørre om det er slik at det er blitt værende hjort igjen på innsiden da det nye gjerdet kom opp, eller om hjort fremdeles kan komme seg over gjerdet. Enten årsaken er den ene eller den andre, så er det etter min mening bemerkelsesverdig at hjort fremdeles befinner seg på flyplassen, sier Tangen.

Luftfartstilsynet reagerer

Underdirektør Arne Paulsen i Luftfartstilsynet reagerer på opplysningen om de tre hjortene.

— Selvsagt er alle enige om at hjort er en flysikkerhetsrisiko og derfor skal holdes vekke fra flyplasser. Luftfartstilsynet var pådriver for å få penger til et nytt sikkerhetsgjerde rundt Bergen Lufthavn i sin tid. Jeg er ikke oppdatert på hvordan sikkerhetsgjerdet nå fungerer på Flesland. Men etter at jeg nå er gjort oppmerksom på at det fortsatt befinner seg hjort innen på flyplassen, vil jeg umiddelbart sende en av våre faste inspektører til Bergen for å sette seg inn i situasjonen. Dette skal vi følge opp. Spørsmålet om hva vi eventuelt må gjøre, må vi vente med å uttale oss om til vi har fått mer oversikt over problemet, sier Paulsen.

Politietterforskes?

Lensmann Norvald Visnes i Fana, er også tindrende klar på at hjort ikke skal befinne seg innenfor gjerdet på Flesland.

— Hvis det skjer, holder ikke det nye gjerdet mål. Politiet forventer at ansvarlige lufthavnmyndigheter gjør noe for å sikre at hjorten ikke kommer seg innenfor gjerdet, sier Visnes.

— Er det noe politiet kan gjøre nå?

— Vi kan vurdere å sette i gang etterforskning hvis det viser seg at det fortsatt felles hjort inne på flyplassområdet. Når man klarer å holde elg og hjort borte fra andre norske flyplasser, må man selvsagt forvente det samme på Flesland, sier lensmann Norvald Visnes.

- Bestanden ikke truet

— Problemet med hjort på flyplassområdet er utelukkende et spørsmål om flysikkerhet, og er ikke et viltforvaltningsproblem, sier landbruksdirektør Marte Holm i Grønn avdeling i Bergen kommune. Det er denne avdelingen som er viltmyndighet i Bergen.

— Hjorten har rikelig med fôr inne på flyplassområdet og lider ingen ernæringsmessig nød. Hjortebestanden er stor i området og bestanden er ikke truet av at det skytes mange hjorter inne på flyplassen. Vår avdeling påpekte i høst overfor flyplassmyndighetene at det fortsatt befant seg hjort inne på flyplassområdet. Vi fikk da opplyst at man var klar over dette og at det ville bli gjort forsøk på å få midler til å forbedre gjerdet. Siden har vi ikke vært inne i bildet i denne saken, sier Holm.

FOR LAVT: Lokalkjent og hjortejeger, Ottar Liland, påviste ovenfor Bergens Tidende i høst at det nye sikkerhetsgjerdet rundt Flesland flyplass er så lavt at hjort kan hoppe over.<p/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND