I april skrev BT at tre hjorter var observert innenfor det nye sikkerhetsgjerdet som omkranser flyplassen. Dette reagerte både underdirektør Arne Paulsen i flyplasseksjonen i Luftfartstilsynet og lensmann Norvald Visnes sterkt på. BT har i en serie artikler og reportasjer de tre siste årene påvist at det gamle sikkerhetsgjerdet var til nedfalls og totalt ubrukelig. I løpet av tre år er det skutt rundt 50 hjorter inne på flyplassområdet. Det ble satt opp nytt, 18 km langt gjerde i 2001.

Etter at det nye gjerdet var montert, er det nå skutt åtte hjorter innenfor gjerdet. Nå befinner det seg i alle fall to hjorter igjen inne på flyplassområdet.