— Hjortebestanden inne på Statoils oljebase på Mongstad er nå blitt større enn 100 dyr. Av hensyn til dyrenes ve og vel er det nødvendig å redusere antallet, sier landets ledende hjorteforsker, professor Rolf Langvatn.

Han er engasjert av Statoil til å lede et forskningsprosjekt som ble startet i fjor høst og som skal avsluttes i februar neste år. Formålet med prosjektet er først og fremst å vurdere om det er for mange hjort i forhold til beiteressursene inne på terminalområdet.

- Må avlive

— Baseområdet har et areal på ca.. 3 kvadratkilometer. To tredeler av arealet er dekket av ulike tekniske installasjoner. En tredel av basen er vegetasjonsdekket areal der dyrene finnet beite. Vi har kartlagt bestanden både når det gjelder antall dyr, alders- og kjønnssammensetningen. Den viser at det nå er vel 100 dyr på det innesperrede området. Dette er for mange. Av hensyn til dyrenes ve og vel må derfor bestanden reduseres, sier Langvatn.

— Er det ingen av dyrene som trekker ut av inngjerdingen?

— Noen - i hovedsak ungdyr - forlater området. Men det gjelder bare ca 10 prosent av tilveksten. Dermed øker bestanden på innsiden av gjerdene, sier han.

— Er det et alternativ å bedøve noen dyr for at de kan flyttes til andre leveområder i distriktet?

— Nei, et EU-direktiv står i veien for bruk av en slik metode. Statoil er opptatt av at alt skal skje på en skånsom måte for dyrene og i tråd med lover og regler. Vi må nå vurdere hvilken metode vi vil anbefale. I februar skal vi levere en rapport til Statoil. Der vil vi fremme forslag til en treårig plan for reduksjon av bestanden, forteller Langvatn.