Tam hjort er blitt et problem for innbyggerne i Florø.

Da Egil Aardal gikk en tur i går ettermiddag, sto denne hjorten og forsynte seg av blomsterkransene på gravplassen midt i Florø sentrum. Den var svært lite sky, og lot seg ikke skremme av at Aardal tok opp kameraet.

Spiste blomsterkranser

— Hjorten gikk rundt og forsynte seg av blomsterkransene og annen pynt på gravene, mens det sto folk og stelte andre graver litt lenger unna. Den holdt seg hele tiden rundt 20 meter fra folk, sier Aardal til bt.no.

Han forteller at gravplassen i Florø har vært plaget av hjort lenge, og de som jobber der skal ha sett hele flokker på besøk.

— Folk blir jo fortvilet når de skal besøke gravstedet, og kommer til en oppspist krans og ser at det er blitt gravd litt i jorden, sier Aardal.

Vurderer hjortegjerde

Ifølge Firda er problemet blitt så stort at kirkevergen i Kinn, Erling Nydal, nå skal sette i verk tiltak for å stanse hjorten. Et hjortegjerde rundt gravplassen er blant løsningene som vurderes.

Men å begynne å skyte hjort på gravplassen, har kirkevergen liten tro på.

LITE SKY: Da Egil Aardal gikk en ettermiddagstur i Florø i går, sto denne hjorten og forsynte seg av blomsterkransene på gravplassen i sentrum. FOTO: EGIL AARDAL
VURDERER GJERDE: Kirkevergen vurderer nå å gjerde inn gravplassen. FOTO: EGIL AARDAL