— Mange forbrukere spør i butikkene, men hjortekjøtt er nærmest umulig å oppdrive, sier Vidar Holthe rådgiver i Norges Skogeierforbund.

I hjortens rike på Vestlandet står jaktrekordene for fall. I 2009 ble det skutt over 19.000 dyr i Hordaland og Sogn og Fjordane. I store hjortekommuner som Kvinnherad, Tysnes, Voss, Fusa og Lindås endte fjorårets jakt med nye fellingsrekorder.

Også i Sogn og Fjordane har jegerne i kommuner som Stryn, Gloppen og Gulen knust de gamle rekordene, ifølge Hjorteviltregisteret.

Få får imidlertid smake delikatessene.

— 85 prosent av kjøttet havner i fryseboksen til jegere, naboer og grunneiere. Bare tre prosent havner i dagligvarebutikkene og 12 prosent går til storkjøkken, restaurant og catering, sier Holthe.

Importkjøtt på restaurant

På oppdrag for Landbruksdepartementet jobber han nå med å utrede tiltak som skal gjøre mer norsk hjortevilt tilgjengelig for restauranter, butikker og hoteller.

Ett tiltak er den nye ordningen med «feltkontroll av viltkjøtt». Før har det ikke vært lov å selge viltkjøtt uten etter godkjenning fra Mattilsynet og veterinær.

Allerede til høsten kan utdannede feltkontrollører i de enkelte jaktlag egengodkjenne selvskutt viltkjøtt for salg.

— Dette støtter jeg fullt og helt, sier Leif Trygve Varanes, viltforvalter og jeger i landets mest hjorterike kommune, Kvinnherad. Der ble 1244 hjort og 62.000 kilo kjøtt resultatet av rekordjakten i fjor.

— Skal du kjøpe hjortekjøtt på restaurant i dag, er det importert. Når du ser på kjøttmengdene vi høster, henger det ikke i hop, sier Varanes.

Indrefilet til 250 kr/kilo

Også Landbruksdepartementet mener norske bønder bør utnytte ressursen bedre.

— Det er i dag et stort uutnyttet potensial. Bare kjøttverdien av elg- og hjortejakten er anslått til 500 millioner kroner. Noe annet er opplevelseskonseptet med alle tilleggstjenester. Da snakker vi om 1,5 til 2 milliarder kroner, sier statssekretær Ola Heggem (Sp) i Landbruksdepartementet.

Hos Fylkesmannens landbruksavdeling i Hordaland ser de store muligheter både for turisme og næringsutvikling rundt hjortejakt.

— Vi har absolutt tro på at dette kan bli lønnsomt for bøndene. Det er stor betalingsvilje for kjøttet, sier rådgiver Arne Richard Stadaas.

Han viser til at indrefilet av hjort kan ha en kilopris på 250 kroner. Via turistsatsingen NCE Tourism Fjord Norway jobber de også aktivt for å få kommersialisert omsetning av hjortevilt.

— Vi ønsker at gårdsrestauranter og gårdsutsalg skal få handle hjort fra sertifiserte jaktlag, sier Stadaas.

Vil ha opplevelsen for seg selv

Ifølge Holthe skal den nye feltkontrollen av viltkjøtt være likeverdig med den offentlige kjøttkontrollen.

— Det er nok noen fagpersoner som er skeptiske, men vi mener norske jegere er kompetente og at dette absolutt vil være trygg mat.

Statssekretær Heggem synes på sin side at ordningen er en god tilpasning til norsk jakttradisjon.

— Det er viktig å bevare god mathygiene og ha regler for dette, men det har aldri vært naturlig å dra rundt i skogen med veterinæren på slep, sier Heggem.

Han tror jakt kan bli bondens nye gull. Samtidig understreker han at det må være helt frivillig om man vil satse eller ei.

— Jeg kommer selv fra bygden og er klar over at jakt er en verdi og opplevelse mange vil ha for seg selv. For mange bønder er jakten den viktigste ferietiden i året. Dette har jeg stor respekt og forståelse for, sier statssekretæren.