Restene av hjorten ble nylig funnet hengende i et lite tre, halvt oppspist av rev og ravn og andre åtseletere i skogen et sted i Laksevåg.

Viltforvalter Hallvard Sandven i Grønn etat i Bergen kommune forteller til Bergens Tidende.

– Jeg ble oppringt av en bonde på Laksevåg. Han fortalte at han hadde funnet en død hjort i skogen. Jeg dro ut til stedet og fant hjorten hengende i en kveil av en gjerdestreng som hadde viklet seg inn i kronhjortens staselige horn. Strengen hadde hektet seg fast i et tre, forteller viltforvalteren.

– Bonden fortalte at han hadde samlet sammen noen kveiler med elektrisk gjerdetråd etter at sauene var tatt inn i høst. Kveilene ble liggende i innmarken gjennom vinteren, forteller Sandven.

– Hjorten har fått en av disse kveilene viklet fast i hornene. Gjerdestrengen har senere hektet seg fast i et tre. På stedet var det tydelige spor etter den voldsomme og desperate kampen kronhjorten har kjempet for å komme seg fri. Bakken rundt hjorten var sparket helt svart. Til slutt har det stakkars dyret måttet gi opp. Deretter har rovvilt gått løs på det døde dyret. Hele bakparten, innvollene og ryggen var spist opp, sier Sandven.

– Hvor lenge dyret har kjempet og lidd før det døde, er umulig å si. Jeg vil tippe at dyret døde for en eller halvannen måned siden. Hjorten var et flott eksemplar – en såkalt titakker. – med ti takker i geviret. Det var et flott eksemplar av en kronhjort i sin beste alder. Dette er trist, men det er slikt som skjer, sier Sandven.