For oss har dette blitt en verdifull tradisjon med en varm markering av mennesker, livsglede og solidaritet i et ellers regnfullt høstmørke. Og både gjennom markering av alle de etniske bakgrunnene våre elever har, vår støtte til SOS barnebyen i Livingstone i Zambia og fokuset på miljø, gjennom å tenke globalt og handle lokalt, kan vi trygt kalle oss en FN-skole.

På selve FN-dagen vaiet det blå, inkluderende FN-flagget i skolens flaggstang.

Tradisjonen vår har vokst seg sterk og dette er den dagen i året da flest foresatte og andre familiemedlemmer besøker skolen samtidig.

I år var underholdningen delt opp i tre avdelinger, for å få plass til alle. Samtidig var det kafeer i alle klasserommene.

Lærere og elever har vært engasjert i uker for å sy sammen gode program, FAU har stilt opp på en fantastisk måte for å få til servering og å lage til i klasserommene sammen med personalet, og ikke minst er det flott å se hvordan så mange møtte opp en virkelig stormfull høstkveld.

Vi både håper og tror at de kommer av flere grunner:

  • Å se barna utfolde livsglede gjennom sang, musikk og dans
  • Å treffe andre foresatte og personale i en utformell og trivelig sammenheng
  • Å støtte det viktige arbeidet vi gjør for både å markere at FN er et sterkt symbol på internasjonalt fellesskap og for å samle inn penger til barnebyen i Zambia.

I så måte må appellen gå fra Joseph, sosialleder i Livingstone, der barnebyen ligger:

"Kan du ikke holde et barn i hånden, kan du holde det i ditt hjerte!"

Det er mye hjertevarme på Flaktveit, og selve gårsdagens arrangement har til nå gitt over 26.000 kroner i inntekter fra kafe og salg av skoleavisen.

I tillegg har Åsane Storsenter gjennom oss gitt 1000 kroner og forrige uke satte vi inn 10.800 kroner til barnebyen, penger som kommer fra salg av skoleavis gjennom det siste halvåret.

Tusen takk for alle som bidrar til et utrolig godt fellesskap med både mål og mening i.

Det betyr i tillegg veldig mye for de foreldreløse barna som mottar støtte til å få tak over hodet, mat, trygghet og en god utdannelse.

For når vi skal styrke demokratiet, både lokalt og i verden omkring oss, betyr ingenting så mye som at alle har mat og at de har en utdannelse som gjør at de forstår verden omkring seg.

Den forståelsen vil vi bidra med til barna våre her på Flaktveit OG til barna i Livingstone.

Hjertelig takk!

Barna viste livsglede gjennom sang, musikk og dans.
Flaktveit skole
Lærere og elever har engasjert seg flere uker for å sy sammen et godt program til den store dagen.
Flaktveit skole
FN-flagget over skolen 24.oktober.
Flaktveit skole