AMUND TRELLEVIK

Ideen om kronerulling kom under årets repetisjonsøvelse. Helt nede fra soldatnivå i troppen mente man at det ville være for dumt ikke å ha en slik tilgjengelig — dersom uhellet skulle være ute.

\ Se for deg scenarioet: Menn i 40 årene, inne til øvelse, anstrenger seg litt mer enn vanlig. Det er slike folk som er i faresonen for å få hjertestans, sier hovedtillitsvalgt Arild Pettersen.

Til daglig jobber han som helse- miljø og sikkerhetssjef i oljeselskapet Prosafe, og har bred og lang erfaring fra området.

Redder liv i tre av fire tilfeller

Ambulansesjåfør og soldat i Sanitetstroppen, Georg Ordemann, mener den psykiske effekten av å ha en slik hjertestarter til stede på Ulven leir er viktig. Han tror soldatene vil føle seg tryggere når de vet at en hjertestarter befinner seg i umiddelbar nærhet.

— Ambulansen bruker lang tid på å komme opp hit dersom ulykken er ute. Det er dokumentert at dersom hjertestarteren er på plass tre til fire minutter etter uhellet, kan det redde liv i 75 % av tilfellene, forklarer Ordemann.

Han ser også andre nytteverdier ved å ha et slikt instrument til stede.

\ Det blir selvsagt mer motiverende for soldatene å utøve den årlige treningen, når de vet de har «skikkelige» apparater å jobbe med, mener han.

Ønsket til Pettersen og Ordemann er at Heimevernet skal belønne initiativet deres med å spytte i det resterende kronebeløpet. Hittil har rundt 25 sanitetssoldater gitt 100 kroner hver. En hjertestarter koster rundt 30.000.

— Solidariteten og dugnadsånden lever fremdeles, det viser dette initiativet, mener de to.

— Dersom vi klarer å redde bare ett menneskeliv, har vi spart inn igjen uendelig med penger, og fremfor alt noe som ikke kan måles i penger. Nemlig et menneskeliv og en pappa som får være til stede i sine barns liv, avslutter Pettersen.

INNSAMLING: Georg Ordemann (til venstre) og Arild Pettersen har startet kronerulling for innkjøp av hjertestarter i Heimevernet.<p/>FOTO: AMUND TRELLEVIK