— Det er klart det er dramatisk når en elev får et illebefinnende. Men alt gikk bra, lærerne gjorde det de skulle. Ambulansen kom veldig kjapt, og de sa alt var bra, sier rektor ved Fana Gymnas, Randi Wennemo. Hun visste ikke noe om hendelsen før hun så ambulansen inne på skoleplassen.

Etterpå snakket Wennemo lenge med de to lærerne som fikk gitt gutten hjertekompresjoner og munn-til-munn. Det er fremdeles uklart hvorfor gutten falt om.

— Lærerne kunne ikke forklare hva som egentlig skjedde, sier Wennemo.

Hun forteller at elevene som var vitne til hendelsen ble oppskaket, men at de tok det hele fint, og var raskt ute med å tilkalle ambulanse.