Det opplyste administrerende direktør Stener Kvinnsland ompå torsdagens styremøte i Helse Bergen.

Nordrehaug opplyste Kvinnsland om dette onsdag. Samtidig gårhan ut fra foretaksledelsen i sykehuset.

Bergens Tidende har i flere saker den siste måneden omtaltat Nordrehaug ansatte sin egen datter som rådgiver på Hjerteavdelingen høsten2010. Det strider mot personalreglementet i helseforetaket, som blant annetsier at personer i familie eller med andre nære relasjoner ikke skal jobbe isamme avdeling.

Da BT først gjorde foretaksledelsen oppmerksom på forholdeti midten av mars, ble det igangsatt undersøkelser fra personalavdelingens side.Det viste seg at direktør Stener Kvinnsland ved to ganger var blitt orientertom forholdet av Nordrehaug. De to er uenige om hva som skulle gjøres ietterkant av orienteringene.

Kvinnsland mener han sa at ansettelsesforholdet måtteavsluttes, mens Nordrehaug er av en annen oppfatning.

Styremøtet ble lukket etter at direktør Kvinnslandinnledningsvis orienterte om Nordrehaugs avgang. Nordrehaug fortsetter somoverlege ved Hjerteavdelingen og som professor ved Universitetet i Bergen.Nordrehaug har vært leder for Hjerteavdelingen i 15 år.