ATLE PEDERSEN (tekst og foto)

Tømtåsen, Vestby

Hundeskolen Veiviseren i Vestby drives av bergenseren Gunvald Andersen. Han utdanner i hovedsak førerhunder for blinde og servicehunder. De såkalte servicehundene blir det mer og mer rift om.

— Hjelpehundene eller servicehundene vi utdanner i samarbeid med Norges Handikapforbund blir trent opp til å utføre forskjellige gjøremål, forteller Andersen. Det kan være å ta ut tøy fra vaskemaskinen, komme med telefonen til brukeren, flytte rullestolen til et egnet sted og slokke lys. Vi har også utdannet hunder til epileptikere for å gi dem en ekstra trygghet under og etter anfall.

Det tar lang tid å utdanne førerhunder for blinde. Først når hundene er ett og et halv år går de gjennom en fysisk og psykisk test for å se om de er skikket til oppgaven. Deretter tar det nok et år med intens trening før hundene er klare for sin nye brukere. Brukerne kommer til hundeskolen og bor der i en tre ukers tid og har samtrening med hundene. Først da kan de dra hjem med sin nye hjelpesvenner

Valper til Bergen

Hundeskolen har 40 valper som skal utplasseres hos forverter, 20 av dem skal få midlertidige hjem i Bergen.

— Det er selvsagt lettest å ha forverter på Østlandet, men hundeskolen har nå knyttet til seg to erfarne hjelpetrenere i Bergen, Kjell Madsen og Rolf Pedersen, sier Andersen.

— En forvert skal i første rekke være en miljøtrener og sette grenser for valpen. Hva er lov og hva er det ikke. Den skal ikke hoppe opp i møbler, stjele mat fra bordet, heller ikke stikke ut av bilen før den har fått lov. Og alt den skal oppleve senere i livet, bør den ha erfart som valp

Ikke alle valpene som blir utplassert hos en vertsfamilie er egnet for videre utdannelse. Bare omkring halvparten er skikket til den krevende jobben. Og da kan det tenkes at hunden vender tilbake til sitt midlertidige vertskap for godt.

— De som melder seg som forverter er klar over at hunden skal tilbake til hundeskolen etter et års tid og er innstilt på det. Men det kan selvsagt bli noen tårevåte avskjeder, men stort sett går det bra.

Grundig test

Når hundene er mellom 12 og 15 måneder gamle må de gjennom en streng fysisk og mental test for å sjekke om de er trenbare. Den fysiske testen omfatter blant annet kontroll av hofte og albuer og vanlig sykdomskontroll.

Hundene blir blant annet testet i bymiljø for å se om de kan konsentrere seg og ikke lar seg forstyrre av rop og skrik eller trafikkstøy. Klarer de disse testene blir hundene satt i trening. Den pågår daglig i seks til åtte måneder. Skolen har 11 heltidsansatte trenere og røktere.

En førerhund for blinde koster omkring 260.000 kroner å utdanne. Når skolen anser hunden for ferdig trent må den forevises for godkjenningsdommere utnevnt av Rikstrygdeverket. Men også de som vil ha førerhund eller servicehund må godkjennes av sentrale myndigheter.

Det er ikke bare brukerne som skal hjelpes til bedre livskvalitet, også hundene skal ha det godt.

VIKTIG JOBB: Veterinær Davorka Lucic Andersen, opprinnelig fra Kroatia, har ansvar for avl og avlskontroll på Veiviseren. Godt avl er avgjørende for en hundeskole.