• Rogalendingene opptrer både uklokt og pinlig, sier stortingspolitiker Torbjørn Hansen (H).

— Jeg er svært til kritisk til hvordan partifellene Rogaland håndterer denne saken, legger hordalandspolitikeren til. Hordalandsbenken slår nå ring om Helse Vest-styret og samarbeidsavtalen mellom sykehusene i Stavanger og Bergen som ble vedtatt onsdag. Vedtaket går ut på at den avanserte hjernekirurgien blir samlet i Bergen, mens tilbudet i Stavanger skal trappes ned.

Aksepterer ikke avgjørelsen

Fylkespolitikere i Rogaland og kommunepolitikere i Stavanger har sagt klart fra at de ikke aksepterer avgjørelsen om et svekket nevrokirurgisk tilbud i Stavanger-regionen.

— Måten Høyre i Rogaland turer frem på, gagner ikke pasientene. Det bidrar bare til å splitte opp det faglige miljøet og gjøre tilbudet innen nevrokirurgi dårligere på helse Vestlandet, sier Dag Ole Teigen (Ap), som er medlem av helsekomiteen på Stortinget.

Uklokt

Torbjørn Hansen mener det er uklokt av toppolitikerne i Stavanger-regionen å gjøre nevrokirurgivirksomheten til en lokaliseringsdebatt.

  • Dette dreier seg om en virksomhet som krever helt spesiell spisskompetanse. Styret i Helse Vest fulgte råd hos en nordisk ekspertgruppe. Det var en klok, og den eneste mulige beslutning å ta, sier Hansen.

Hansens kollega fra Arbeiderpartiet er enig:

  • For å få gode nok fagfolk, må nevrokirurgien på Vestlandet samles på et sted, sier Teigen.

Han understreker at dersom dette smale tilbudet blir splittet mellom Bergen og Stavanger, kan det føre til at nevrokirurgene flykter fra Vestlandet fordi fagmiljøet vestafjells ikke blir attraktivt nok.

Legeflukt

— På sikt frykter jeg dette kunne blitt en risiko dersom styret i Helse Vest ikke hadde gjort vedtaket de nå har gjort, sier Teigen.

Flere, blant annet fagmiljøet i Helse Bergen har beskyldt stortingsrepresentantene fra Hordaland for å være passive tilskuere til hjernestriden.

  • Det er ikke riktig, mener Teigen.

Han peker på at han og hans kolleger har hatt flere møter med helseminister Sylvia Brustad om saken.

Dette skjedde senest onsdag, etter styremøtet i Helse Vest.

Og i dag har helseministeren innkalt alle de rød-grønne representantene fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til nytt møte

— Jeg regner med at budskapet vil være krystallklart, sier Teigen

— Statsråden kommer ikke til å gripe inn overfor vedtaket Helse Vest har gjort.