KJERSTI MJØR

— Hjerneslag blant barn rammer sjelden, men regelmessig. På Barneklinikken i Bergen får vi sjelden mer enn én slik pasient i året, sier førsteamanuensis og seksjonsoverlege Kristian Sommerfelt ved Barneklinikken i Bergen.

Hos godt over halvparten av de unge pasientene finner man ikke årsaken til sykdommen. Hos de aller fleste gjentar heller ikke hjerneslaget seg senere.

— Men det er svært viktig å lete etter underliggende årsaker til slaget. Man må undersøke om det er misdannelser i hjertet eller andre blodkar, og se etter unormale forhold i blodets levringsevne, forklarer Sommerfelt.

- Godt og brukbart liv

Hjerneslag, eller hjerneinfarkt, er altså ikke bare en «gammelmannssykdom». Overlege Halvor Næss ved Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus har fulgt samtlige pasienter mellom 15 og 49 år i Hordaland, som fikk hjerneinfarkt i perioden 1988-97.

I oktober disputerer Næss for doktorgraden ved Universitetet i Bergen om unge og hjerneinfarkt. Blant annet har han undersøkt hvorfor de 232 pasientene fikk slag, og hvordan livet har vært etterpå.

— Selv om noen sliter, lever mange et godt og brukbart liv etter hjerneslaget, sier Halvor Næss til BT.

— Noen har lederstillinger både i det offentlige og private, og én har til og med tatt doktorgrad!

Flest unge kvinner

Mellom tretti og femti pasienter under femti år i Hordaland får hjerneslag hvert år. Sytti prosent av pasientene under tretti år er kvinner. Årsaken er ofte vanskelig å påvise.

— Pasientene blir grundig undersøkt. Likevel finner vi bare årsaken hos halvparten. Men arv, graviditet og p-pillebruk øker trolig risikoen, sier Næss.

Åreforkalking er dessuten årsak til at 22 prosent av mennene fikk slag, mot bare fire prosent av kvinnene.

Også vanlige infeksjoner kan føre til hjerneinfarkt, fordi infeksjonene kan påvirke blodets evne til levre seg.

— Studier viser at halvparten av barna som får hjerneslag, har hatt vanlige infeksjoner i urin- eller luftveier.

Mange røykere

Jo yngre pasienten er, jo mindre er risikoen for komplikasjoner som lungebetennelse. Det samme gjelder risikoen for nytt slag.

— Risikoen for gjentagelse er en god del lavere enn for eldre pasienter. Men forebyggende medisin bør brukes av de fleste, sier Næss til BT.

Slagpasienter skiller seg ikke sosialt ut fra andre i samfunnet - bortsett fra at de røyker mer.

— Over seksti prosent av pasientene røykte da de fikk slag. At røyking er forbundet med hjerneslag er det ingen tvil om, slår Næss fast.

Doktorgradsarbeidet viser dessuten at flere får slag i sommerhalvåret, og at migrene kan være forbundet med økt risiko for sykdommen.