Nå er en 23 år gammel mann fra Hordaland tiltalt av Statsadvokaten i Hordaland for særdeles grov vold med farlig redskap, vold som resulterte i at en mann ble livstruende skadet. Tiltalen er beordret av Riksadvokaten, siden 23-åringen er tiltalt etter en paragraf som har en strafferamme på hele 21 års fengsel.

— Vi mener tiltalte slår en eller flere ganger med en hekksaks slik at fornærmede ble påført livstruende skader, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby til bt.no.

Krangel

Hendelsen skjedde en augustnatt i 2008 i Meland. Tiltalte og fornærmede, samt en person til, var samlet i et bolighus.

Utpå natten oppsto det en krangel, som endte med at fornærmede ble slått.

— Det var en sammenkomst, og det skal ha oppstått krangling. Men bakgrunnen har ingen betydning i forhold til tiltalen, mener Kjelby.

Slaget eller slagene med hekksaks førte til at fornærmede fikk knusningsskader i kraniet og blødninger i hjernen. Skadene var ifølge tiltalen livstruende og medførte varig hjerneskade.

Fornærmede var innlagt til rehabilitering fra august 2008 til mai 2009.

I fjor sommer omkom den fornærmede i en ulykke. Rettssaken blir derfor spesiell.

— Vi mener uansett har vi har tilstrekkelig med bevis, rapporter og vitneutsagn for å føre saken i retten, sier Kjelby.

Påkjenning

23-åringen som er tiltalt har hatt det vanskelig etter det som skjedde.

— Det har tatt lang tid, og det har vært en ekstra påkjenning at fornærmede omkom, sier forsvarer for tiltalte, advokat Fredrik Verling.

Tiltalte og fornærmede kjente hverandre.

Ifølge Verling er det uklart hva som faktisk skjedde da fornærmede ble slått med hekksaks.

— Min klient har ikke så mange erindringsbilder av hendelsen, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan han stiller seg til tiltalen.

— Men han ser frem til å bli ferdig med saken i retten, forteller Verling.