Men styret i Helse Vest går for kompromiss mellom Haukeland og Stavanger Universitetssykehus. I går morges vedtok styret at Stavanger fremdeles skal ha døgnberedskap for å utføre akutte hodeoperasjoner.

Men styret gir helseministeren siste ord i den betente striden. Trolig vil Sylvia Brustad avgjøre den årelange striden mellom Haukeland og Stavanger Universitetssykehus før jul.

— Svekker fagmiljøet

— En oppsplitting av miljøet vil svekke fagkompetansen og rekrutteringen til utdanning og forskningen innen fagmiljøet, skriver Norsk Nevrokirurgisk Forening i en uttalelse som er oversendt både Helse Vest og Sosial- og helsedirektoratet.

Samtidig setter også Legeforeningen striden på sin dagsorden.

— Det er bekymringsfullt om denne striden trekker mer i langdrag. Uroen splitter fagmiljøet og kan også bidra til å svekke tilbudet til pasientene, sier generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen. Han varsler at foreningen i sitt neste sentralstyremøte støtte opp om hjernekirurgenes konklusjoner.

- Vart lenge nok

— Vi kan ikke annet enn å håpe på en endelig løsning før jul. Denne striden har vart lenge nok. Nå må vi bare håpe at helseministeren skjærer igjennom og finner den beste løsning, sier klinikksjef ved nevroklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Halldor Slettebø.

På operasjonsstuen nevrokirurgene disponerte på Haukeland i går, var stemningen konsentrert om det vanlige arbeidet da BT fikk være til stede noen få minutter. Da var kirurgen i ferd med avslutte en av de tjuetalls nevrokirurgiske operasjonene som ukentlig foregår på sykehuset.

Likevel lar alle det skinne gjennom at de håper at det skal gå Haukelands vei når helseministeren nå siste ord i hjernestriden.

— Slik situasjonen er nå fungerer samarbeidet mellom Haukeland Stavanger Universitetssykehus godt. Vi lever godt med at det kan utføres akuttoperasjoner i Stavanger. Men i lengden vil vi ikke være tjent med å splitte opp virksomheten, sier assisterende avdelingsoverlege Morten Lund-Johansen.

— Jeg oppfattet det slik at tre helseministere tidligere har sagt at Stavanger skal ha akuttberedskap innen hjernekirurgi. Det har vært utgangspunkt for min og styreflertallets oppfatning. vedtaket er et kompromiss mellom det politisk mulige og faglige forsvarlige, sier styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen.

Skuffet

I Stavanger er det stor skuffelse.

— Men vi har ikke gitt opp håpet, var leder av Stavanger-aksjonen, Einar Knudsens kommentar etter styremøtet i går.

Han frykter at om Stavanger ikke får beholde et visst antall planlagte operasjoner, vil det over tid føre til at all nevrokirurgi flyttes til Bergen.

TUSEN OPERASJONER: Årlig utføres det ca. 1000 operasjoner innen nevrokirurgi ved Haukeland Universitetssykehus. På bildet er kirurgen og operasjonssykepleierne i ferd med å avslutte en av dem. Fra venstre,overlege Frode Svendsen, operasjonssykepleiestudent Janne Kjelsrud og operasjonssykepleier Randi Mjøs Hordnes.
Amundsen, Paul S.