Under tilsyn i Årstad i februar kom det frem at bydelen bruker hjemmesykepleiere i arbeidet med psykisk syke på kveldstid, i helger og høytider. Dette mener Helsetilsynet ikke er godt nok.

«Hjemmesykepleien har ikke nødvendig informasjon og faglig kompetanse til å dekke behovet», heter det i tilsynsrapporten. Helsetilsynet konkluderer med at det er stor risiko for svikt i tjenestene, spesielt til hjemmeboende tjenestemottakere med alvorlig psykisk sykdom.

— Vi kommer opp i situasjoner som vi ikke har fagkunnskap til å takle. En gjenganger er folk som truer å ta sitt eget liv, forteller Anne Hægland, soneleder for hjemmesykepleien i Solheim.

Problemet er at de psykiatriske sykepleierne kun jobber dagtid. Dermed blir det opp til hjemmesykepleien å ta hånd om pasientene ellers. I akutte tilfeller kan de få assistanse fra Legevakten.

Seniorrådgiver Ole Vorland i byrådsavdeling helse og omsorg har ansvaret for å følge opp tjenestetilbudet. Han sier at de tar kritikken alvorlig.

— Det gjelder ikke mange. Men for dem det gjelder er det selvsagt alvor. Derfor er vi i gang med å lage en ordning der psykiatriske sykepleiere får en vaktordning slik at de kan rykke ut i alle bydeler, sier Vorland.

Han understreker at alle som har krav om hjelp får det i dag, men ikke nødvendigvis av psykiatrisk sykepleier.

— Men jeg skjønner at hjemmesykepleierne føler seg utrygge. Vi er beredt til å ta regningen for en bedre ordning, sier han.