KARI PEDERSEN

Salen oste av skepsis og spørsmålene var mange etter innledningen til hovedtillitsvalgt Sickan Borge Bersaas.

Det sittende byrådet ønsker å innføre fritt brukervalg for hjemmetjenester fra 1. januar neste år. Det betyr at eldre og syke som har rett på praktisk hjelp i huset selv skal få velge om kommunen eller en privat bedrift skal yte denne hjelpen.

Skrekkhistorier

Nyordningen betyr at ca. 200 av byens vel 500 ansatte innen arbeidsfeltet «praktisk bistand husholdning» skilles ut i en egen resultatenhet. Disse 200 skal utelukkende drive renhold og bare på dagtid. Annen hjelp må hjemmesykepleien yte. Fritt brukervalg skal derfor forbeholdes eldre og syke som ikke er avhengig av både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Disse skal fortsatt få kommunal hjelp.

Rolv Rynning Hanssen er rådgiver for Fagforbundet i Oslo. Han tegnet et skremmebilde av tilstandene i hovedstaden, der det praktiseres fritt brukervalg:

— Jeg har hørt skrekkhistorier om gamle mennesker som har ligget med diaré hele natten. Men hjemmehjelpen som kommer om morgenen må ha vedtak for å yte hjelp. Det blir en slik ikke-mitt-bord-ordning, sa Rynning Hanssen.

– Vaskepatruljer

Konserntillitsvalgt Lise Mikkelsen fortalte salen at forbundet vil omorganiseringen av hjemmetjenestene behandlet i bystyret. – Her har byrådet tilranet seg for vide fullmakter, sa Mikkelsen.

Fra salen var spørsmålene og innvendingene flere:

— Jeg føler at vi ender som vaskepatruljer i stedet for hjemmehjelper. Har byrådet egentlig satt seg inn i hva arbeidet vårt går ut på? spurte en av de 220 hjemmehjelperne på orienteringsmøtet.

Da kom det raskt fra andre enden av salen: – Inviter Trude Drevland (byråd helse og sosial, red.anm.) med oss på jobb. Hun hadde ikke klart en uke en gang! Da løftet salen seg i latter.

Jeg har hørt skrekkhistorier om gamle mennesker som har ligget med diaré hele natten Rolv Rynning Hanssen, rådgiver for Fagforbundet i Oslo