En rekke eldre i Bergen har betalt for mye for sin kommunale hjemmehjelp. Flere hjemmehjelper har nemlig brukt mindre tid enn de skal hos brukerne, uten at dette har blitt rapportert oppover i systemet. Dermed har brukerne fått regninger for timer de ikke har fått.

Dette kommer frem i et brev direktør Harald Inge Anderssen i Bergen hjemmetjeneste KF har sendt til kommunaldirektør Finn Strand.

Feilrapporteringen ble avslørt fordi mange brukere de siste ukene har klaget på for høye regninger. Ved å sjekke kvitteringene brukerne får ved hvert besøk, kunne så det kommunale foretaket slå fast at klagerne hadde rett.

Vil granske kvitteringer

I brevet, som bærer tittelen «På sporet av den tapte tid», omtaler Anderssen praksisen som skremmende.

— Det er jo det, sier Anderssen, etter at btv avslørte saken i går.

— Hvorfor det?

— Jo fordi det betyr at fakturagrunnlaget blir feil, sier Anderssen.

Anderssen sier de nå vil gå gjennom alle oppdag og sjekke alle kvitteringer for å finne ut hvor omfattende feilrapporteringen har vært.

— Vi vil gå gjennom de kvitteringsblokkene som er kommet inn og samholde det med de vedtakene som tilkjennegir hvor mye den enkelte bruker har krav på, sier han

Kan ha pågått i årevis

De kommunale hjemmehjelpene ble først skilt ut i et eget selskap (kommunal foretak) 1. mars i år.

Anderssen tror likevel problemet med at eldre har betalt for mye går lenger tilbake i tid.

— Det er et problem som antakelig strekker seg langt tilbake i tid, sier Anderssen.

— Så det betyr at de eldre kan ha betalt for mye i lang tid, og ikke bare de siste månedene?

— Det er helt rett. Det er et spørsmål som igjen kan få konsekvenser. Det ser vi fra andre saker i Bergen kommune, som spørsmålet om avløpsgebyrene, sier han.

Saken Anderssen viser til er avsløringer for noen år siden som viste at kommunen i en rekke år hadde tatt for høye vann- og avløpsgebyr. I alt må kommunen betale tilbake mellom 120 og 180 millioner kroner til innbyggerne.

Likevel er det langt fra sikkert om det er mulig å finne ut om eldre har betalt for mye før 1. mars. Før den tid var det nemlig bare Bergenhus bydel som hadde en ordning med kvitteringsblokker.

— Sannsynligheten for at en skal klare å finne ut av det for tiden før 1. mars er trolig ganske liten, dessverre, sier Anderssen.

Avviser feilrapportering

Hovedtillitsvalgt for byrådsavdeling helse og omsorg, Sickan Bersaas, avviser at hjemmehjelper feilrapporterer.

— Vet du hva, det tror jeg ikke er tilfelle. Jeg har vært tillitsvalgt for hjemmehjelpene i åpen omsorg i mange år, og jeg har aldri opplevd at folk unndrar seg jobben sin. Snarer tvert imot, sier hun.

Hvis noen går før tiden mener Bersaas det skyldes at de er nødt til det for å rekke neste oppdrag.

— Da må en stille spørsmål om ikke det er systemet som gjør det. De må ikke legge dette på hjemmehjelpene, sier Bersaas, som blir svært provosert over Anderssens påstander.

Det gjelder ikke minst påstanden om at dette trolig har pågått i mange år.

— Det får Anderssen stå for selv. Der er jeg helt uenig med ham, sier Bersaas.