Flere tilbød seg sågar å vaske trappene og spyle bosscontainere for henne, gratis. Grunn: De ble provosert over det de oppfattet som en unødig stivbenthet fra styret i borettslagets side.

— Jeg er målløs, overveldet og uendelig takknemlig for all støtten jeg har fått, sier Anne-Grethe Brandt, som har takket høflig nei til de gode tilbudene. I går kom nemlig brev fra hjemmetjenesten i kommunen, der det står at de vil påta seg hennes del av fellespliktene i borettslaget.

— Nå er jeg veldig fornøyd. Og gledelig overrasket over hvor positive mennesker kan være, sier hun.

Stort engasjement

Også på bt.no har mange engasjert seg i saken om den uføre damen som mottok det hun oppfattet som en trussel om utkastelse fra borettslaget, fordi hun ikke maktet å spyle bosscontainerne. I går kveld var hele 70 innlegg kommet inn.

Mange har også ringt til BT, deriblant en kvinne som var oppe i en lignende situasjon for noen år siden. Hun kunne heller ikke utføre fellespliktene i borettslaget på grunn av sykdom. Mens hjemmehjelpen hjalp henne da hun bodde i én bydel, fikk hun blankt avslag i en annen. Det førte til at byombud Erik Dahl engasjerte seg. Han mente at Bergen kommune ikke kunne være bekjent av å ha ulik praksis på dette området, og hjalp kvinnen med å kjøre klagesak til Fylkesmannen.

Her fikk kvinnen medhold.

— Rengjøring av fellesarealer er en plikt som følger av borettslagets vedtekter. Den knyttes opp mot, og følger av den enkeltes borett. Det er fylkesmannens vurdering at plikten må karakteriseres som en del av dagliglivets gjøremål som klager trenger help til, heter det i et brev fra Fylkesmannen i februar 2002.

- Må bli mer inkluderende

— Hovedregelen er selvfølgelig at enhver skal utføre sine egne plikter. Men i de tilfellene der det er sykdom eller andre spesielle forhold inne i bildet, må kommunen vurdere hjelpebehovet i hvert enkelt tilfelle. Det går ikke an at folk skal bli nødt til å flytte, fordi de ikke klarer å utføre fellespliktene lenger, mener byombud Erik Dahl.

Datteren til Anne-Grethe Brandt, Siw Brandt, sier at i de snart fire årene som er gått siden moren ble ufør etter et fall, er det bare én gang hun ikke har klart å få enten familien eller noen andre til å utføre sin del av fellespliktene.

Leder i Leieboerforeningen, Stig Høisæther, sier at de mottar en del henvendelser fra beboere i borettslag.

— Jeg tror det er viktig at borettslagene blir mer inkluderende, og litt flinkere til å ta vare på hverandre, sier han.

LYKKELIG SLUTT: Anne-Grethe Brandt (71) trenger ikke lenger være redd for å bli kastet ut av hjemmet sitt. I går fikk hun brev om at hjemmetjenesten i kommunen vil utføre fellespliktene i borettslaget for henne.
Sunde, Helge