— Til nå har konkurranseutsetting vært unntaket. Vi ønsker å snu dette på hodet, og gjøre konkurranseutsetting til hovedregel, sa finansbyråd Henning Warloe under presentasjonen.

Konkret betyr det at byrådet vil få deligert makten til å konkurranseutsette fra bystyret. I dag må alle slike saker opp i bystyret.

Warloe sier de vil få støtte til forslaget fra Fremskrittspartiet, og at de dermed har flertall i bystyret.

Dette flertallet vil også etter alt å dømme stille seg bak forslaget om å konkurranseutsette hjemmehjelpen.

— Der ønsker vi å slippe private til, men det er ikke realistisk at private tar over alt, sier Warloe.