Bergen Hjemmetjenester KF ble etablert 1. mars som et rendyrket kommunalt vaskebyrå. Etter tre måneders drift blinker varsellysene. Foretaket går i år med 10 millioner kroner i underskudd.

En viktig forklaring er tendensen til svært mange svært kortvarige oppdrag, skriver direktør Harald Inge Anderssen i et notat til styret.

Klarer ikke kravet

Fra bystyrets side er kravet at hjemmehjelperne tilbringer 65 prosent av arbeidstiden ute blant de hjelpetrengende. Det har vist seg vanskelig, til tross for at «vaskepatruljene» er oppsatt med biler. Fasit så langt er 45 prosent av tiden hos brukerne.

Resten av arbeidsdagen går til morgenmøte, lunsj og kjøring. Særlig det siste er en tidstyv.

I Ytrebygda er nesten åtte av ti oppdrag på under 30 minutter. Hjemmehjelperne opererer to sammen. Det betyr at på 15 minutter er det nøye oppmålte oppdraget unnagjort, og de to må bile til en ny bruker.

Arna er det andre ytterpunktet, der har ni av ti oppdrag varighet utover 31 minutter.

«Soneleder og hjemmehjelpere rapporterer jevnlig om at vedtakstiden reduseres, samtidig som antall oppgaver hjemmehjelperen skal utføre forblir det samme», skriver Anderssen i notatet.

— Vi advarte

En annen viktig grunn til at hjemmehjelperne tilbringer mer tid på hjul enn med mopp, er sentraliseringen av tjenestene.

Før hadde hjemmehjelperne 35 baser. Nå har den fem. Dette vil Anderssen reversere.

— Sentraliseringen av baser var noe av det vi advarte mot før foretaket ble vedtatt, sier Sickan Bersaas, Fagforbundets hovedtillitsvalgte for helse og sosial.

I en handlingsplan skisserer Anderssen en rekke andre tiltak som skal rette opp foretakets økonomi:

  • Mer rasjonelle kjøreruter. Der det passer, skal ansatte få ta bilen med seg hjem.
  • Slutt på daglige morgenmøter. Hjemmehjelperne utstyres med moderne mobiltelefoner som gjør det mulig å holde kontakt med kundene og basen.
  • Telefonene kan også brukes til å registrere arbeidstid hos den enkelte, med hjelp av strekkoder på kundens dørkarm.

Anderssen vil dessuten nedbemanne med 15 årsverk i 2006. I dag har foretaket totalt 154 årsverk.

Dersom direktøren lykkes i å effektivisere driften til 65 prosent ute hos brukerne, blir ytterligere 32 ansatte overtallige.

Brukervalg neste

Og enda tøffere kan det bli. Fra 1. oktober skal ni ulike firma konkurrere om brukernes gunst. Da innfører kommunen fritt brukervalg.

Oppdragsmengden er gitt. Bergen Hjemmetjenester KF får ikke lov å tilby tilleggstjenester. Forsvinner brukerne, forsvinner jobbene.

Det nye foretaket kan tross alt notere noen lyspunkt. I motsetning til før, der opp mot hver femte hjemmehjelpsoppdrag ble avlyst, får alle hjemmehjelpen de skal ha. Om morgenen ringer hjemmehjelpen og sier at de kommer og når de kommer. Forsinkelser og avlyste oppdrag er historie.