I politiavhør og i Bergen tingrett erkjente hjemmehjelpen straffskyld for promillekjøring.

Bergen tingrett finner det bevist at kvinnen hadde minst 1,56 i promille mens hun kjørte rundt i Bergen kommunes tjenestebil.

Kvelden før fyllekjøringen drakk kvinnen 12 øl, og la seg ikke før i 04.30-tiden fredag morgen. Noen timer senere sto hun opp og gikk på jobb som hjemmehjelp.

– I skjerpende retning vektlegges at tiltalte har kjørt over en ikke ubetydelig strekning i et område og på et tidspunkt hvor overtredelsen har medført risiko for andre veifarende, skriver Bergen tingrett i dommen.

Kvinnen dømmes til 21 i fengsel og mister førerkortet i to år, og må i tillegg betale 15.000 kroner i bot.