Byrådspartiene Høyre, Frp og Krf vil gjøre hjemmehjelp mye dyrere fra 1. januar. Så høye er de nye satsene at eldre faktisk kan spare penger på å kjøpe tjenestene selv på det private markedet.

For eldre med inntekt over 302.564 kroner skal kommunens satser stige fra 222 til 434 kroner timen.

Til sammenligning tar firmaet CityMaid 395 kroner timen, inkludert moms. Noen tjenester — som handling og følge til lege - er momsfrie, og koster bare 325 kroner timen.

Dette koster det

Vi har regnet ut hva det vil koste å kjøpe seg hjemmehjelp, én time i uken i fire uker. I regnestykket regner vi med at tre timer går med til husstell, mens én time brukes til handling.

  • Bergen kommune: 1736 kroner i egenandel
  • CityMaid: 1510 kroner totalt Kommunen opererer imidlertid med et tak, slik at eldre med høy inntekt aldri skal betale mer enn 1665 kroner i måneden. Derfor vil det fortsatt lønne seg å bruke kommunens tjenester, hvis man trenger hjelp i fem eller flere timer i måneden. Taket for de rikeste brukerne ligger noe lavere i Bergen enn i andre norske storbyer.
  • Se sammenligning av storbyene her (kilde: Bergen kommune) For eldre som tjener mindre enn 302.564 kroner, lønner det seg fortsatt å skaffe hjemmehjelp via kommunen.

- Går ikke med overskudd

Selv om kommunen i noen tilfeller er dyrere enn det private, er det ikke slik at kommunen tjener penger på brukerne, ifølge helsebyråd Christine B. Meyer.

— Vi tar ikke mer enn selvkost. Dersom CityMaid driver billigere enn kommunen, er jo det interessant, sier hun.

Kommunen har faktisk ikke lov til å tjene penger på tjenester som hjemmehjelp.

— Vi ønsker at de som har liten inntekt og som bruker hjemmehjelpen, skal skjermes. Derfor vil de betale mindre i Bergen enn i alle andre storbyer: Maks 600 kroner pr. år, sier Meyer.

Hun mener det er naturlig at eldre med høye inntekter bærer en stor del av kostnadene når kommunen går vanskelige tider i møte.

Hva synes du om satsene for hjemmehjelp? Si din mening i feltet under!