TOR LEIF PEDERSEN

Det var style over hjemkomsten til «Statsraaden» etter 11 ukers tokt med kadetter fra Sjøkrigsskolen til USA og Karibia. I en blek desembersol kom Bergens stolthet på sjøen sakte inn på Vågen og ble hilst med salutt fra Festningen og applaus fra folk som sto langs kaiene.

Om bord var celebre gjester med forsvarsminister Kristin Krohn Devold og generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Kjell Birger Olsen i spissen.

I hardt vær

«Statsraaden» har flere ganger vært i hardt vær i løpet av toktet — to stormer og en orkan. To seil ble skadet i forgårs da skipet ble overrasket av en storm utenfor Stavanger. Sivil skipssjef på toktet, kaptein Marcus Albert Seidl sier til Bergens Tidendeat kadettene har utført oppgavene om bord på en ypperlig måte. Han ser frem til flere tokt med vordende marineoffiserer.

Statsråden med ansvar for Sjøforsvaret, Kristin Krohn Devold, mener det er meget vel anvendte midler Forsvaret bruker på å sende kadettene på Sjøkrigsskolen på tokt med «Statsraad Lehmkuhl».

— Samtidig som kadettene på en kreativ måte lærer mye om sjømannskap og mestring på mange plan, sørger vi for å ivareta kulturarven som seilskuten representerer. Når dette første toktet med kadetter skal evalueres, er det bare spørsmål om hvordan vi kan gjøre det enda bedre - ikke om vi skal videreføre konseptet, sier hin til BT.

Suksess

Også generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Kjell Birger Olsen, er svært fornøyd med toktet, som han har vært en av initiativtakerne til.

— Etter hvert som rekrutteringen av erfarne sjøfolk til Sjøforsvaret avtok, fikk vi behov for en slik praktisk opplæringsmulighet som denne seilskuten gir. Dette er det første av fem tokt vi har skrevet kontrakt om med «Statsraad Lehmkuhl». Her lærer kadettene grunnleggende sjømannskap og lederdisipliner. Dette har vært en suksess, sier Olsen.

Avtroppende og påtroppende sjef på Sjøkrigsskolen, henholdsvis kommandør Atle Karlsvik og kommandør Tor Vestlie var også med på turen med «Statsraaden» inn Vågen. Like før hadde Vestlie avløst Karlsvik som skolens øverste sjef. Den nye skolesjefen har blant annet vært ubåtsjef og har bred tjenestebakgrunn fra ulike stillinger i Forsvaret i inn- og utland. Karlsvik blir nå sjef for all utdanning i Sjøforsvaret.

Til verksted

«Statsraad Lehmkuhl» er nå blitt sivilt fartøy igjen etter at den militære sjefen på toktet til USA, kommandørkaptein Ole Kristian Karlsen i går strøk kommandoen på seilskuten. Neste stopp for seilskuten er Bergen Mekaniske Verksted på Laksevåg.

Daglig leder Per Langhelle i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl forteller til BT at «Statsraaden» nå skal gjennomgå en omfattende rehabilitering. Det 400 kvadratmeter store hoveddekket og vinsjer skal skiftes, banjeren skal få en ansiktsløftning. Nytt sanitæranlegg skal monteres, det skal bygges ny kafeteria på banjeren og fire lugarer på fordekket skal fornyes. Totalt skal det utføres arbeider for 20 millioner kroner, og skipet skal være klar for nye oppdrag i mars neste år, forteller Langhelle.

HJEMKOMST: Marineprest Leif Tore Michelsen trives i høyden der han står på merset og skuer over byen på vei inn mot Vågen.

TOPPER: Tre av toppfigurene som i går var med på den vellykkede og stilige avslutningen av toktet til «Statsraaden» - fra høyre forsvarsminister Kristin Krohn Devold, admiral Kjell Birger Olsen og avtroppende sjef ved Sjøkrigsskolen, kommandør Atle Karlsvik.

NY SJEF: Dette er den nye skolesjefen på Sjøkrigsskolen, kommandør Tore Vestlie.