Kvinnen forsvant langsomt før hun vinteren 2005 sovnet inn på Domkirkehjemmet. Da hun gikk inn i sitt siste og 85. år, hadde sykdommen visket bort både hukommelsen og evnen til å svare på følgende spørsmål:

Hvorfor ble det tatt ut hundretusener i kontanter fra kontoene hennes både før og etter at hun fikk diagnosen Alzheimer?

Urovekkende skatteliste

Høsten 2002 blir Gustav Rostrup oppringt av sin fetter. Årets skattelister er nettopp offentliggjort, og fetteren har sjekket hvordan det står til med tantens økonomi. Til sin store overraskelse får Gustav Rostrup høre at morens likningsformue er betydelig redusert. Den er nå 778.000 kroner.

— Noe måtte være galt. Min mor var meget nøktern. Hun brukte ikke penger på stort annet enn avis, programbladet og frisør, ved siden av det daglige.

Men ifølge Rostrup kan ikke moren gjøre rede for hva som har skjedd.

— Hun led av demens og husket ikke at hun hadde vært i banken og tatt ut store pengesummer. Jeg sa til min mor at hun burde sjekke det. Hun ønsket selv at en advokat skulle undersøke saken.

På vegne av sin mor hyrer Rostrup inn advokat Nicolas Sayer.

- Ikke i hennes interesse

Tidspunktet for gjennomgangen er ikke det beste. I februar 2003 blir den eldre kvinnen innlagt på Olaviken sykehjem på Askøy. Hun kommer aldri hjem igjen.

Rett etter innleggelsen vedtar Bergen overformynderi at det skal oppnevnes en hjelpeverge. Valget faller på advokat Brit Hørgård Tilseth. Etter to uker gir hun stoppordre til advokat Sayer.

«Slik jeg ser det, er den fullmakt N.N har gitt Dem ikke gyldig. Under enhver omstendighet trekkes den herved tilbake», skriver Tilseth.

Hun ber også Sayer om å trekke tilbake alle henvendelser han har gjort i saken.

Til overformynderiet skriver Tilseth at kvinnen ikke forstår at hun har engasjert advokat:

«Slik situasjonen er, kan jeg ikke se at den prosess som nå er satt i gang er i hennes interesse.»

Sayer protesterer. Han skriver at han antar «... at det er uomstridt at det er i N.Ns beste interesse å få avklart om hennes konti er urettmessig disponert over eller ikke. Jeg antar at De følger opp dette».

Rentefritt lån

Sayers antakelse stemmer ikke. Tilseth mener det ikke er hennes oppgave å granske saken nærmere, selv om «eventuelle transaksjoner kan ha vært gjort i strid med arvelovens regler».

I mai 2003 engasjerer sønnen Gustav advokat Inger Hygen Flodstrand for egen regning. Også hun ber hjelpevergen følge opp kvinnens økonomi.

Og noe blir sjekket: I juni melder Tilseth at hun nettopp har fått vite at et større beløp er lånt ut - trolig i 1999. Dette bekreftes i et brev fra et lite bergensselskap datert 20. juni 2003: «(Navnet på selskapet, red. anm.) lånte først 71.000 kroner så 150.000 kroner av N.N. Totalt 221.000 kroner. Lånet kunne tilbakebetales i den grad (selskapet) hadde midler til det. Det var også rentefritt.»

Brevet er signert styreformannen i selskapet, en person som på denne tiden hadde mye kontakt med kvinnen.

De 221.00 kronene blir etter hvert tilbakebetalt. Tilseth ønsker ikke å engasjere seg ytterligere.

Gunnar Rostrups advokat klager flere ganger til overformynderiet over at hun ikke undersøker forholdene. Men overformynderiet støtter hjelpeverge Tilseth.

Kontanter, kontanter

2. nyttårsdag 2005 dør kvinnen og hjelpevergeoppdraget avvikles. Dette gir nye muligheter for innsyn i økonomien. Gustav Rostrup gjør store øyne når han ser morens kontoutskrifter:

18. mai 1999 skjedde det første av flere uforklarlige uttak. 10.000 kroner ble tatt ut i kontanter - uten referanse. Ni dager senere gikk nye 30.000 ut av kontoen. Totalt var det gjort 37 uttak med summer fra noen tusenlapper til en kvart million kroner. Alt i alt var nær en million i kontanter tatt ut frem til høsten 2002. En del viser seg å ha naturlige forklaringer, men Rostrup stiller spørsmål ved uttak på flere hundre tusen.

Fikk 260.000 etter forlik

Gustav Rostrup mener å vite hvor deler av pengene har tatt veien. Sammen med nevøen Trond Rostrup tar han ut søksmål mot tre personer som pleiet omgang med moren de siste årene. De taper i tingretten, men anker til Gulating lagmannsrett. Kravet er å få tilbakebetalt 600.000 kroner.

Selv om de saksøkte nekter for å ha forsynt seg urettmessig av kontoene, inngår partene forlik i 2006. Avtalen innebærer at Gustav Rostrup og nevøen Trond får 260.000 kroner fra de saksøkte.

Forliket betyr slutten på en fire år lang pengejakt. Gustav Rostrup får en økonomisk oppreisning, men må leve med uvissheten.

N.N var angivelig ikke tjent med at man undersøkte saken. Det mente i alle fall de som var satt til å ivareta hennes økonomiske interesser.


I en tidligere versjon av denne artikkelen, navnga vi den døde kvinnen. Av hensyn til pårørende, har vi nå fjernet navn og bilde.

FIKK IKKE SVAR: En kjølig januardag i 2005 ble N.N begravet på Møllendal. Snart tre år etter hennes død lurer hennes arvinger fortsatt på hvorfor så mye penger ble tatt ut kontant fra hennes bankkonti før hun døde - og hvor de ble av.
Silje Katrine Robinson