— Min oppgave er å forholde meg til ivaretakelsen av formuen som den er når jeg overtar. Det er min oppgave, sier Tilseth til BT.

Hun vil ikke kommentere om hun engasjerte seg som part i saken da hun skrev til advokat Nicolas Sayer at Dagny Rostrup ikke hadde interesse av noen gransking. Det var Sayer som skulle undersøke kontantuttakene på Dagnys kontoer - før Tilseth trakk tilbake fullmakten.

I en e-post til BT, skriver Tilseth at hun er «fullt ut innforstått med de avgjørelser jeg tok den gang».

Leder for Bergen overformynderi, Marianne Karlsen, vil ikke kommentere saken.

— Vi har taushetsplikt og kan ikke uttale oss om enkeltsaker, sier Karlsen.

Eivind Pundsnes var advokat til de Gunnar Rostrup saksøkte i 2005. Forliket ga Rostrup og hans nevø 260.000 kroner. De samme partene hadde flere ganger tidligere møttes i rettssalen.

— Mine klienter bestred at det var grunn for tilbakebetaling. Men de ønsket med dette å sette en stopper for ulike søksmål. De ønsket å løse alle uavklarte forhold på denne måten, sier Pundsnes.