JØRN-ARNE TOMASGARD

Selv om Jernbaneverket avskjediger ansatte, er det bruk for kompetansen.

I går var jernbanedirektør Sverre Killi i Bergen for å informere de ansatte om planlagte oppsigelser. Møtet fant sted på Grand Hotel Terminus.

— Han klargjorde konsekvensene av det som er vedtatt i Stortinget, og at det blir nødvendig med nedbemanning når man konkurranseutsetter arbeidet, sier regiondirektør i Jernbaneverket Truls Erik Hegrenæs.

Det er to faser i nedbemanningen. I første omgang er det prosjektrettet vedlikehold som skal konkurranseutsettes. Fra 2007 skal også den daglige driften av jernbanenettet markedstilpasses. Daglig drift dreier seg om feilretting, beredskap og snørydding.

Hegrenæs sier at jernbanen fortsatt har brukt for den kunnskapen som ligger i systemet.

— Dette er nedarvet kompetanse, en kultur. De som skal få jobbene i fremtiden, må ha denne kompetansen. Det er ikke så mange som har det på dette feltet, sier han.

— Dette gir en mulighet til å starte egen forretning. Det er helt sikkert mange som tenker den tanken, sier regionsjefen.

Problemet for avskjedigete jernbaneansatte som vil starte egne selskaper, er gjerne at de ikke er like flinke i juss og økonomi som til å drive jernbane.

— Jernbaneverket tilbyr hjelp innen økonomi og juss, for vi er interessert i at folk skal komme i gang med egen virksomhet, sier Hegrenæs.

Region vest i Jernbaneverket har i dag til sammen 400 ansatte på Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Ifølge regiondirektør Hegrenæs foreligger det ikke tall for hvor mange som mister jobbene. Men det er langt fra alle.