Saken mellom hjelpepleierne og Askøy kommune har versert i rettsapparatet over lang tid. Den ene hjelpepleieren gikk først til injuriesak mot kommunen fordi hun følte seg ærekrenket, men tapte på alle punkter og måtte ut med 400 000 i saksomkostninger.

Hjelpepleieren ved Askøy sjukeheim ble omplassert etter å ha vært i konflikt med to avdelingssykepleiere i lengre tid.

Kvinnen gikk til arbeidsrettssak mot Askøy kommune, og vant frem i Bergen byrett.

Byretten mente at omplasseringen av kvinnen var å anse som en oppsigelse, og dømte kommunen til å betale kvinnen 100 000 kroner i oppreisning, 40 000 i erstatning og 35 000 i saksomkostninger.

Den andre hjelpepleieren, som også ble omplassert etter konflikt med ledelsen ved Askøy sjukeheim, vant også frem i byretten. Kommunen ble dømt til å betale henne 100 000 i oppreisning og 50 000 i saksomkostninger.

Askøy kommune anket dommen, fordi kommunen ville ha prøvet prinsippet om retten til å flytte personell generelt, og i konfliktsituasjoner spesielt. Nå har kommunen fått fullt medhold i lagmannsretten.

Gulating lagmannsrett har kommet frem til at omplasseringen av de to hjelpepleierne lå innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett og generelle ansettelsesvilkår.

Lagmannsretten la til grunn at de ansatte ved sykehjemmet opplevde arbeidsmiljøet som svært vanskelig på grunn av måten de to hjelpepleierne forholdt seg på, og at det utvilsomt var påkrevet å omplassere de to for å få et tilfredsstillende arbeidsmiljø på sykehjemmet.

Den ene hjelpepleieren er dømt til å betale kommunen 245 000 kroner i saksomkostninger, mens den andre må betale 268 000 i saksomkostninger.