Onsdag 28. mars, på en kveldsvakt der hjelpepleieren var alene med den psykisk utviklingshemmende kvinnen, skal han ha benyttet anledningen til å beføle kvinnen på overkroppen.

Kvinnen skal ha opplevd situasjonen svært ubehagelig og tatt kontakt med andre ansatte ved bofellesskapet hvor hun bor.

Ble ikke anmeldt

Det gikk likevel tre uker før pårørende av kvinnen fikk beskjed om hva hun hadde blitt utsatt for, og politiet fikk først beskjed om saken da kvinnens mor dukket opp på Fana politistasjon for å melde fra om saken.

Tidligere i vinter skrev en nær slektning av kvinnen et leserinnlegg i BT der han tok opp seindrektigheten i systemet.

— En kan lure på hvorfor bofellesskapet brukte tre uker på å gi mor beskjed. Hvorfor slår de ring rundt overgriper? Hvorfor ble bare noen få av personalet underrettet, het det i leserinnlegget.

Vil ikke kommentere

Nina Nordvik, rådgiver fra Bergen kommune, sier de ikke ønsker å kommentere saken før den er i retten.

— Hvorfor gikk dere ikke selv til politiet med saken?

— Dette vil bli belyst i rettssaken. Det eneste jeg kan si er at saken ble tatt hånd om fra første stund, sier Nordvik.

Tove Lian Mathisen, politioverbetjent ved Sentrum politistasjon, sier på generelt grunnlag at det er uheldig når det går tid før politiet blir informert om slike saker.

— Psykisk utviklingshemmede er en sårbar gruppe. Det er i slike saker svært viktig at vi kommer raskt i gang med etterforskningen, sier hun.

Traumatisk for kvinnen

Ifølge familien til kvinnen skal hun i etterkant av overgrepet opplevd situasjonen svært traumatisk. Kvinnen skal ha blitt mer aggressiv og utført handlinger som hun ikke har pleid å utføre.

Kvinnens bistandsadvokat Toril Wik, bekrefter at kvinnen har hatt en tøff tid etter overgrepet. Hun mener saken peker på utfordringer rundt rettssikkerheten til psykisk utviklingshemmede.

— Generelt er de en gruppe med svake evner til å kommunisere, og kan ha vanskeligheter med å bli trodd, sier Wik.

Hun berømmer likevel politiet for det arbeidet som er gjort, og at saken har endt i en tiltale, til tross for at det tok tid før politiet ble informert om saken.

Nekter skyld

Den 25 år gamle hjelpepleieren som er tiltalt, er fortsatt ansatt i Bergen kommune, men er for tiden i permisjon. Om han blir dømt vil konsekvensen kunne bli oppsigelse og at han mister retten til å jobbe som helsearbeider.

— Han tar saken veldig tungt, og har ikke erkjent straffskyld, sier hans forsvarer Steinar Yndestad.

Aud Nordal, fagsjef i Statens helsetilsyn, sier de får inn svært få saker med seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede.

— Det kan dreie seg om færre en fem saker i løpet av et år. Det er godt mulig det er mørketall her, men vi har ikke noen grunnlag for å si at de er store, sier Nordal.

Fagsjefen vurderer kompetanse og klare rutiner som viktige virkemidler for å unngå overgrep i institusjoner med psykisk utviklingshemmende.