Kvinnen har også fått en straff på 60 dagers betinget fengsel. Det var sommeren 2003 at den 59 år gamle hjelpepleieren begynte å forsyne seg av pengene til beboerne hun var ansatt for å hjelpe.

Ved gjentatte anledninger tok hun opptil 2000 kroner fra fire eldre som bodde på stedet der hun jobbet. Tyveriet pågikk frem til august året etter da kvinnen innrømmet hva hun hadde gjort.

Bergen tingrett påpeker at kvinnen grovt har misligholdt det særlige tillitskrav man må stille til pleiepersonell.

Retten understreker også at hun har stjålet fra personer som har vanskelig for å holde rede på økonomien sin, og karakteriserer tyveriet som særlig samfunnsskadelig.