EIR STEGANE

Kvinnen underslo organisasjonen ved at hun overførte pengene til sin egen konto i Sparebank1 Vest i februar og april 2002.

Overføringene var ment som et lån.

I dommen fra Nordhordland tingrett heter det at siktede har gjort seg skyldig i et særdels tillitsbrudd og at underslag mot en ideell organisasjon ansees å være straffeskjerpende.

Retten velger likevel å gi henne 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år fordi saken er blitt liggende hos politiet i to år.

22-åringen har sagt seg skyldig i underslaget og er villig til å tilbakebetale 21.500 kroner til hjelpekorpset.