Du er kalt inn som vitne i en alvorlig straffesak. Du har kanskje aldri vært på tinghuset før, langt mindre i en rettssal.

Du er overlatt til deg selv, et klokkeslett for når du skal vitne — og en relativt hard benk på gangen.

— Mange er nervøse for å vitne. Og med stadig mer alvorlige saker, er det kanskje ikke så rart, sier Anne Vedvik. Hun leder vitnestøtteprosjektet i Bergen tinghus.

Være medmenneske

Men snart skal tilbudet til de nervøse vitnene bli bedre.

1. september skal de tre domstolene i Bergen tinghus ha klart et apparat med vitnestøtter - det vil si frivillige som kan møte vitnene på tinghuset, forklare hva som skjer underveis, hvor vitnet skal sitte, hvem aktørene i rettssalen er og hvilke roller de har.

Les også:

30 domstoler har meldt seg

De frivillige må gjennom to-tre dager med kursing og et intervju før de kan starte sin innsats.

— Først og fremst skal vitnestøttene være medmennesker. For noen kan den beste støtten være å få snakke om vær og vind mens de sitter på gangen og venter, sier Vedvik.

Vitnestøttene kan avtale møter med vitner, men skal også drive forsiktig, oppsøkende virksomhet i gangene på tinghuset.

— Det er selvsagt frivillig å ta imot tilbudet, sier Vedvik.

«Bedre rettssikkerhet»

— Et trygt vitne er et godt vitne. Og bedre vitner gir bedre rettssikkerhet, sier Kersti Fjørstad. Hun er avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen og den som har overordnet ansvar for vitnestøtteordningen i Norge.

Fjørstad forteller om gode erfaringer med vitnestøtte-ordningene som allerede er i gang.

— Vi får positive tilbakemeldinger fra vitnene selv, men også fra dommere, påtalemyndighet og forsvarere. Vitnestøttene ser ut til å fylle en viktig funksjon i domstolene, sier Fjørstad.

— Hvilket «hull» er det de fyller?

— Vitnene er ikke gitt spesiell oppmerksomhet tidligere. Mange som vitner, gjør det bare én gang i livet. De kan oppleve en utrygghet rundt det praktiske og hva som skal skje, sier Fjørstad.

Røde Kors rekrutterer

I Bergen har Hordaland Røde Kors tatt på seg jobben med å rekruttere vitnestøtter. De ser etter «vanlige, fornuftige mennesker» med empati og kontaktskapende evner.

Målet er å få på plass i hvert fall 40 personer som kan gå i turnus, med vakter minst én gang i måneden.

— Vi har sendt ut forespørsel til våre lokalforeninger rundt Bergen, til jusstudenter på Universitetet i Bergen og til pensjonistforeninger i politiet og Forsvaret, sier Tor Stokke, nestleder i distriktsstyret i Hordaland Røde Kors.

I tillegg vil personer som nettopp har gitt seg som meddommere bli kontaktet.

— Men vi vil ha kontakt med alle som kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats, presiserer Stokke.

Han er selv meddommer i Bergen tingrett, og ser klart behovet for bedre oppfølging og mottakelse av dem som skal inn i rettssalen og vitne.

— Ikke alle er like høye i hatten, nei, de fremstår nervøse og usikre. I tillegg kan de bli ganske tøft «grillet» av aktor og forsvarer, sier Stokke.

Hva synes du om ordningen med vitnestøtte?

TRENGER STØTTE: - Jeg tror de fleste som skal vitne blir litt tørre i munnen. Mange er redde for hva de skal møte i rettssalen, sier Anne Vedvik (t.v.), leder for vitnestøtteprosjektet på Bergen tinghus. På bildet er hun sammen med Røde Kors-representantene Tor Stokke og Gunhild A. Kjøsnes. Røde Kors har tatt på seg å rekruttere vitnestøtter.