Mange av foreldrene vi har spurt svarer for eksempel at de opplever kjøpepress på grunn av det andre foreldre kjøper til sine barn.

Hva vil det si? Hvordan arter kjøpepresset seg? Hvordan oppleves det?

Dette trenger vi din hjelp til å svare på.

Vi ønsker kontakt med foreldre med barn under 18 år. Fyll ut skjema i bunn av saken for å være med å bidra. Det tar under 5 minutter.

Alle erfaringer og historier har verdi for oss. Å fylle ut skjema forplikter ikke til å stille opp i avisen.