HELGE O. SVELA

DAG IDAR TRYGGESTAD

KELLY FIANBAKKEN

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN (foto)

— Faren ringte selv og sa «jeg har slått sønnen min», og ba politiet komme. En politipatrulje rykket ut og pågrep ham, og sørget for at barna ble tatt hånd om, sier politiadvokat Karsten Engedal i Hordaland politidistrikt. Han vedgår at saken er svært spesiell.

Mannens forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, sier henvendelsen til politiet var et rop om hjelp.

— Min klient var langt nede og følte at han trengte hjelp i en spesiell omsorgssituasjon. Derfor ringte han politiet, sier Nåmdal.

Hjemme fra skolen

Faren skal ifølge tiltalen gjentatte ganger ha «slått, sparket, knepet, dyttet eller ristet» sønnen. I samme periode skal han flere ganger ha utøvd vold mot datteren.

Begge barna skal ha fått blåmerker, sår og hevelser av volden. I august 2004 holdt faren datteren hjemme fra skolen i tre dager, etter å ha slått henne i ansiktet.

— Han har selv fortalt at jenten fikk et synlig merke som han ikke ønsket at andre skulle se, sier Engedal.

Barna, som begge er adopterte, er i småskolealder.

— Faren har i stor grad lagt kortene på bordet, og innrømmet å ha utøvd vold mot begge barna. Det som vil bli tema i retten er omfanget av volden, og hvor alvorlig den har vært, sier Engedal.

Ifølge politiet ble ikke volden mot barna oppdaget av skole eller andre offentlige etater.

— Vi har ingen opplysninger som tilsier at andre har visst om dette, men unnlatt å melde fra, sier Engedal.

Politiet har heller ikke opplysninger om at moren til barna kjente til volden, men dette blir et tema under rettssaken.

Far har omsorg

Advokat Nåmdal mener det er flere omstendigheter som kan forklare det som skjedde, og at klienten derfor skal ha betydelig strafferabatt.

— Det vil også bli et sentralt tema om hva som faktisk har skjedd og hvilket omfang det har. Flere av episodene er ikke straffbare handlinger, sier Nåmdal.

På tross av volden har barnevernet bestemt at de to barna fortsatt skal bo hos faren.

— Det er en beslutning barnevernet stiller seg bak. Situasjonen i hjemmet er nå annerledes enn hva den var da saken startet, sier Nåmdal, som har bedt representanter fra barnevernet vitne i saken.

— Som bistandsadvokat er det vanskelige avveininger i forhold til hva som faktisk vil være til barnas beste. Jeg har bedt om at det blir oppnevnt en setteverge som skal representere barnas interesser, sier advokat Hege Falch, som er oppnevnt som bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken.