• La lærene få være lærere, trygler tidligere rektor.

— Jeg må planlegge når jeg skal gå på do, sier lærer Kari Fløysand Olsen ved Ulsetskogen skole i Åsane i tirsdagens BT,Stadig mer av tiden går til annet enn undervisning. - Det er ikke den ting det ikke er skjema for, det er helt vanvittig, sier hun.

Fløysand Olsen får støtte av fagfolk.

— I et forbrukersamfunn der skolen er blitt bedrifter og elevene kunder, holder lærerne på å drukne i byråkrati.

Det hevder Erik Sølvberg, som var rektor ved Voss gymnas frem til for to år siden.

Han er slett ikke alene om å mene dette. Et utvalg slo allerede for et drøyt år siden fast at lærerne bruker altfor mye tid på oppgaver som ikke har noe med undervisning å gjøre. Og en stortingsmelding som skal behandles av utdanningskomiteen på Stortinget denne måneden, skisserer en rekke tiltak for å begrense papirmøllen.

— I frykt for at elevene skal bruke sine rettigheter til å klage på karakterene, bruker skolen og lærerne utrolig mye tid på å dokumentere og registrere alle tilbakemeldinger som de gir elevene. En dokumentasjon som i all hovedsak er helt unyttig og unødvendig, mener Sølvberg.

Han får støtte fra leder av lektorlaget i Hordaland, Svein Einar Bolstad og en rekke andre lærere og rektorer.

Kan ikke målstyres I tillegg til kravene fra elevene utsettes skolene for en kontroll og detaljstyring fra byråkrater og politikere som kan oppleves som direkte mistro, mener Sølvberg, som understreker at alt dette stjeler tid fra det læreren skal drive med. Nemlig å undervise.

— Mye av fortvilelsen i skolen finner man i forsøket på å målstyre all aktivitet. Problemet er at det som skjer i skolen, det som skjer mellom lærer og elev, ikke kan målstyres. Det betyr for eksempel at man må si at eleven skal arbeide med, istedenfor å si at eleven skal kunne.

- La skolen få ansvaret tilbake Sølvberg mener det er på tide å føre ansvaret for undervisningen tilbake til skolen der lærere får være lærere. Og der man i stedet for all registreringen og testingen kan bruke mer tid på faglig utvikling.

Også rektor Annbjørg Laupsa ved Fusa videregående skule kjenner igjen Sølvbergs beskrivelse av de økte kravene til dokumentasjon.

Dokumenteringen som kreves i forbindelse med karaktersetting og tilbakemelding til elvene er jo med på å øke kvaliteten på dette arbeidet. Men det tar utrolig mye tid og lærergjerningen er etter hvert blitt veldig stor, sier Laupsa.

Hun er derfor redd for at de nyansatte lærerne skal bli skremt i møte med den nye skolehverdagen.

Har lærerne det for travelt? Delta i diskusjonen her.