– Kristina er død. Henne får vi aldri tilbake. Tilsynssaken ripper opp i mye vondt. Men hvis det kan hindre at andre kommer i samme situasjon, er det verdt det, sier advokat Pål Magne Bakka som representerer Kristinas far Oddmund Hjartåker, ifølge Dagsavisen.

Kristina døde 7. februar i år etter at hun ble koblet fra respiratoren. Da hadde faren lenge kjempet mot sykehusets beslutning om å slå av respiratoren.

Datteren ble hardt skadd da huset til familien ble tatt av et jordras i Hatlestad Terrasse i Bergen 14. september i fjor. Moren omkom.

Helsetilsynet har nå sendt en rapport om saken til Kristinas far og til Haukeland. Helsetilsynet avventer familien Hjartåkers versjon av saken.

– Vi har oppsummert hendelsesforløpet uten å gjøre noen vurderinger, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Helsetilsynet til Dagsavisen.

– Vi ønsker at det opprettes en uavhengig nemnd man kan gå til hvis man havner i en slik ulykksalig situasjon. Den må sette vanlige etiske regler i samfunnet i høysetet og ikke først og fremst profesjonsnormene, sier advokat Bakka.

VIL HJELPE ANDRE: Oddmund Hjartåker vil ha en uavhengig nemd til hjelp for pårørende. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG