En mann i 50-årene må betale 2000 kroner i bot fordi han ikke stoppet for å hjelpe etter en trafikkulykke i Balestrand. Det har Sogn tingrett bestemt.

En kvinne kolliderte i en fjellknaus en snørik vintermorgen i februar og var ute av stand til å tilkalle hjelp.

Tre kjøretøy skal ha passert ulykkesstedet uten å stoppe.

På sykehuset ble det fastslått alvorlige skader, og kvinnen anmeldte saken. Seks personer ble avhørt i saken.

Misforståelse

Siktede kom til ulykkesstedet noen minutter senere. Han så at kvinnen var bevisst, og fant ingen tydelige tegn til personskade, men så at bilen var tydelig skadet i fronten.

En annen sjåfør hadde stoppet like før, også han gikk ut for å se hva som var skjedd. Siktede stoppet også, men så at den andre gikk tilbake i bilen og kjørte videre.

Dermed oppsto det en misforståelse. Den andre sjåføren hadde ikke forvisset seg om at det var behov for hjelp.

På dette tidspunktet hadde den skadede problemer med å puste. Hun fikk senere hjelp da andre bilister kom til.

— Bilen ble stående på skrå og sperret halve veibanen. Likevel passerte flere biler uten å stoppe, har kvinnens ektemann, Kurt Kleive, tidligere uttalt til bt.no.

— Konen min satt hardt skadet og hjelpeløs, og måtte se bilførere kjøre forbi uten å bry seg, sa han videre.

La kortene på bordet

Retten mener at mannen, som ikke tidligere er straffet, handlet uaktsomt fordi han ikke sjekket godt nok om kvinnen var skadet. Det erkjente han også selv.

Bilen ble stående på skrå og sperret halve veibanen. Likevel passerte flere biler uten å stoppe. Kurt Kleive, ektemannen

Dommerne mener at brudd på hjelpeplikten er særlig alvorlig, men peker samtidig på at mannen trodde at den andre bilisten hadde gjort en vurdering.

I Vegtrafikklovens paragraf 12 heter det:

«Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stedet.»

Påtalemyndigheten krevde 4000 kroner i bot. Retten landet på 2000, subsidiært to dagers fengsel.