Bare noen uker etter at Bergen Vaktvesen søkte om godkjenning, skrev BT flere kritiske artikler om selskapet. Reportasjene om daværende og tidligere ansatte som var dømt for vold, narkotika og vinningsforbrytelser, fikk politiet til å skjerpe kontrollen med dørvaktbransjen.

Politiet mente at dørvakter fra Bergen Vaktvesen hadde arbeidet ved utesteder uten nødvendig godkjenning. For å få dokumentert dørvaktenes arbeidssted, krevde politiet kopi av lønnsregnskap. Det fikk selskapets advokat, John Christian Elden, til å protestere, av hensyn til personvernet.

22. april i fjor klagde han saken inn for Politidirektoratet (POD).

Møtte partifelle

Ett og et halvt år har POD brukt på saksbehandlingen, uten at det er fattet et endelig vedtak. Både Bergen Vaktvesen og Hordaland politidistrikt er nå i ferd med å miste tålmodigheten. Begge parter vil ha svar på om selskapet trenger polititillatelse for å kunne fortsette virksomheten.

— Det er på høy tid at dette spørsmålet blir avklart, sier politiinspektør Øyvind Tenold i Hordaland politidistrikt.

Da saken begynte å trekke i langdrag, kom Bergen Vaktvesens informasjonsrådgiver, Kjell Alvheim, på banen. Han nøyde seg ikke med å skrive brev til byråkratene i direktoratet. Alvheim ba om et møte med daværende statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet, og fikk det.

Både Alvheim og Holme er tidligere statssekretærer for Venstre. Alvheim er nå daglig leder i PR-byrået Kasus. I forrige måned ble han innstilt på førsteplass av Bergen Venstre til stortingsvalget neste år.

Holme ble i august sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste.

- Fikk gjennomslag

I mai i år møttes de to partifellene på statssekretærens kontor. Med på møtet var også John Christian Elden og rådgiver Marianne Holtet i Politiavdelingen.

Det er delte oppfatninger blant møtedeltakerne om noen fra Bergen Vaktvesen deltok. Daglig leder Tor Arne Hammer vil ikke svare på om han var der.

Representantene for selskapet la frem sitt syn, og argumenterte for hvorfor Bergen Vaktvesen ikke bør omfattes av Vaktvirksomhetsloven, og derfor ikke trenger tillatelse fra politiet.

— Statssekretæren hadde forståelse for synspunktene, og sa seg enig i våre argumenter om godkjennelsesproblematikken, sier Elden.

Alvheim har tidligere i samme ærend hatt møte med politimester Vidar Refvik.

I juli ga POD uttrykk for sin vurdering i et brev til departementet. Der får Bergen Vaktvesen medhold i at det ikke hører inn under Lov om vaktvirksomhet. Departementet svarte senere at det ikke hadde spesielle merknader. Det innebærer trolig at direktoratets vurdering legges til grunn.

- Gjorde kuvending

— Hvis dette blir resultatet, er det svært overraskende, sier Tenold.

Han viser til at departementet tidligere har gitt uttrykk for stikk motsatt syn. I en innstilling fra vaktvirksomhetslovutvalget heter det: «Justisdepartementet har for øvrig lagt til grunn at dørvakttjenester skal anses som en kontrolltjeneste (...). Et foretak som vil tilby dørvakttjenester til restauranter, barer osv. må derfor ha tillatelse til dette».

Kjell Alvheim synes det er vanskelig å svare på om lobbyvirksomheten hans kan ha vært utslagsgivende for saksbehandlingen i departementet.

— Det spørsmålet må du rette til dem som lyttet til oss. Men jeg tror nok vi kunne legge frem en del nye opplysninger som var av interesse, sier Alvheim.

— Fikk du møte Holme fordi dere begge har vært statssekretærer for Venstre?

— Nei, jeg tror ikke jeg har lettere for å gjøre slike avtaler enn andre som er i samme bransje som meg.

Ingen i POD vil kommentere saken før det er fattet endelig vedtak. Det er usikkert hvor lang tid det kan ta. Heller ikke Jørn Holme vil gi noen kommentar.

FAKSIMILE fra BT 7. desember 2002.