Kapittel 1: Hitlers gode hjelpere på Bradbenken

Kapittel 2: Såret som aldri vil gro

Kapittel 3: Dobbeltspill på første klasse

Kapittel 4: Ville styre pressen