– Prosjektet vårt slutter i krysset mellom Christies gate og Nygårdsgaten. Det er ikke penger til mer, sier prosjektleder Espen Hammersland i Statens vegvesen.

Dermed ender den flotte nye gaten, som straks står ferdig, tvert i en asfaltkant i krysset ved Garage. Litt ny asfalt er kommet til der brosteinen stopper, men det er også alt som vil bli nytt akkurat her.

Prosjektlederen skulle gjerne ønske det ikke måtte bli slik.

– Det blir jo en strekning fra der vi har sluttet og bortover forbi Grieghallen som blir slik det er i dag. Vi får håpe det går an å ta resten av strekningen en gang også, men per dags dato finnes det altså ikke penger til det, sier han.

Opprustingen av Håkonsgaten og en del av Nygårdsgaten er en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø.

Strekningen har fått brostein i veibanen, brede fortau av skifer og granittkantstein.

Målet med opprustningen er å skape bedre bymiljø, og å dempe gjennomgangstrafikken i gaten.

Alle kryss er hevet slik at farten reduseres, og kryssene blir utformet for å bedre fremkommeligheten for fotgjengere og funksjonshemmede.

Gaten møbleres også med benker og utstyres med bosspann. Gatebelysningen blir også modernisert. Håkonsgaten får ett kjørefelt fram Vestre Torggate, og parkerings— og vareleveringslommer langs den ene siden av gaten. Prosjektet koster ifølge Statens vegvesen ca 37 millioner kroner.

STOPP: I krysset mellom Nygårdsgaten og Christies gate ender den nylagte brosteinen brått i asfalt.
LIV SOLLI OKKENHAUG
FLOTT: Brostein, fortau i skifer og kantstein i granitt. Slik er den ferdige delen av gaten blitt.
LIV SOLLI OKKENHAUG