Innen 1. januar neste år må kommunens lavterskeltilbud til rusavhengige, Strax-huset, ut av sine nåværende lokaler på Florida.

Jakten på nye, og helst større, lokaler har pågått i flere måneder. Flere adresser har vært utredet, og interesserte huseiere har meldt seg for så å trekke seg igjen.

I byrådskonferanse tirsdag denne uken bestemte byrådet seg for å satse på ett av de gjenværende alternativene, det såkalte Kværner-huset i Damsgårdsveien. Bergen kommunale bygg (BKB) har fått i oppdrag å starte forhandlinger med huseier.

— Det er ikke vårt hus, så da blir det jo utleier som må ta en avgjørelse, sier kommunaldirektør for helse og inkludering, Finn Strand.

BKB bekrefter at de allerede er i kontakt med eierne.

- For langt unna

Utenfor dagens Strax-hus drar en tidligere mekaniker i 40-årene luen godt over hodet.

Han er en av husets faste brukere, som regel minst et par ganger i uken.

— Damsgård, det blir langt fra byen, sier han. Den rusavhengige mannen ønsker ikke å stå frem med navn, men sier selv at han har vært i miljøet i Nygårdsparken i 15 år.

— De som kommer til å bruke et hus på Damsgård, er bare de som bor i nærheten. Det er synd. Tilbudet her er godt, sier mannen.

Selv får han hjelp til praktiske ting som en søknad om bostøtte.

Knut er en annen av de faste brukerne av huset.

— Om det blir flyttet til Laksevåg, hadde det vært tryggere å ha noe lignende i Sandviken, sier Knut.

**Les også:

Legges til et av byens mest belastede områder**

— Setter liv og helse i fare

Heller ikke fagpersoner på rusfeltet er særlig glade for byrådets plan.

— Jeg tror noen må ha misforstått hva de skal med dette huset, sier Erling Pedersen, direktør for Stiftelsen Bergensklinikkene.

Han mener Strax-huset må ligge mer sentralt for å nå brukerne.

-Vi vet at disse brukerne må ha lett tilgang til tjenestene hvis de skal velge å bruke dem, sier Pedersen, som også er leder for Fagrådet innen rusfeltet i Norge.

Han frykter flyttingen vil gå ut over helsen til rusavhengige i Bergen.

— Strax-huset slik det er i dag, klarer med knappe ressurser å bedre brukernes helsesituasjon. Egentlig burde man fått en styrking av tilbudet i stedet for denne beslutningen, som i praksis betyr en forringelse. Dette er en saldering med denne gruppens behov, som går på liv og helse løs, sier Pedersen.

Slutt på lavterskel

Også Megefon-redaktør Thomas Anthun Nielsen er sterkt kritisk.

— Jeg er redd dette ødelegger veldig mye. Jeg tror ikke den svakeste gruppen vil følge med over Puddefjordsbroen. Dermed vil ikke dette bli et lavterskeltilbud lenger, sier Nielsen.

Han tror deling av sprøyter med fare for spredning av HIV og hepatitt kan bli resultatet.

— Hvis du har kjøpt en dose i Nygårdsparken, legger du ikke ut på et kvarters spasertur for å skaffe en ren sprøyte, sier han.

De ansatte ved Strax-huset er etter det BT kjenner til kritiske til valget av nye lokaler. De ønsket i går ikke å kommentere saken offentlig.

Avgjøres snart

Byrådsleder Monica Mæland bekrefter at Damsgårdsveien er «det foretrukne alternativet», men vil ikke kommentere hvilke vurderinger som ligger bak byrådets valg av adresse.

— Det vil jeg ikke diskutere før byrådet har tatt en beslutning. Først må byrådet få forelagt en sak, det har vi ikke. Men vurderinger om sentrumsnærhet, størrelse og pris er gjort for alle alternativene. Det blir en faglig og en politisk vurdering.

- Når blir det endelig bestemt?

— Så snart som mulig.

Hva mener du om beliggenheten? Si din mening!

NÆRT: Knut går på metadon, og bruker Strax-huset innimellom. Selv tror han et Strax-hus på Damsgård bare vil bli brukt av dem som bor i nærheten.FOTO: Odd E. Nerbø