Barn og voksne strømmet til for å ta de historiske bygninger nærmere i øyesyn. Underjordisk vandring var populært. Barna gledet seg over muligheten til å leke på historisk grunn. — Bergenhus med Håkonshallen og Rosenkrantztårnet er et av Norges mest historiske sted. Få steder har det skjedd så mye av betydning for landet som her. Vi ønsker at det skal være åpent for byens innbyggere, sier oberst I Vigard Aabrekk til bt.no.

Arrangementet i går var et samarbeid mellom Bergenhus Regiment, Bryggens Museum og Bergenhus Kulturkontor. Her ble tradisjoner tatt vare på og i år var det virkelig variasjon i deltagernes alder. Jorunn Ohnstads keramikkutstilling og ulike impulsive kulturinnslag skapte variasjon på sin måte.

HISTORISKE UNIFORMER: Asle Bøyum og Harald Blaauw (til høyre) hilste folk velkommen i historiske offiseruniformer.
FOTO: MARTHE ROGNERUD