MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bt.no — En nedleggelse av denne posten får minst å si for driften ellers ved sykehuset, sier sykehusdirektør Eivind Hansen til Bergens Tidende. Flere års venting I dag er ventetiden for planlagte inngrep hos ortopediske pasienter ett til to år. Hvis sykehusets eneste sengepost forsvinner, må pasientene henvises til Haukeland sykehus eller Kysthospitalet i Hagevik. Men der er kapasiteten allerede sprengt.Det er ikke bare de ortopediske pasientene som rammes. Andre avdelinger vil også merke sparetiltakene, og oppsigelser står på tiltakslisten.- Det er sjelden kost i et helsevesen som ikke greier å levere det de skal. Sparetiltakene vil få store konsekvenser for pasientene som sokner til Haraldsplass som lokalsykehus, sier Hansen.Situasjonen vurderes som så alvorlig at Hansen har sendt brev til sine brukere, som er Bergen kommune og kommunene i Nordhordland.Det er historisk at Haraldsplass sier fra at pengene ikke strekker til. Det privatdrevne sykehuset med idealistisk formålsparagraf pleier å ha små underskudd, som de henter inn igjen ved neste års budsjett.Men nå er det stopp. Budsjettet for 2001 på cirka 300 millioner kroner viser en underdekning på 15,9 millioner kroner. Fjoråret avsluttes med et underskudd på syv millioner. I tillegg drar sykehuset med seg tidligere underskudd på 2,9 millioner. "Underfinansiert" Årsaken til det økonomiske uføret er et meget stramt budsjett, hevder sykehusdirektøren. Fra 1999 til 2000 er grunntilskuddet fra fylkeskommunen redusert med to millioner kroner og innsatsstyrt finansiering med 1,6 millioner. Hansen viser også til en generell prisstigning på tre prosent, økte energipriser og økte rentekostnader. - Vi er underfinansiert. Hadde vi fått like mye i grunntilskudd som for eksempel fylkessykehuset på Stord, ville vi hatt 30 millioner kroner mer å rutte med, sier Hansen.I neste uke møtes representanter fra sykehuset og fylkeskommunen.